------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Üvegzseb

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Füzesgyarmat Város Önkormányzata1

2012. évi közbeszerzési terve2

     

Időbeli ütemezés

 

Közbeszerzés tárgya

és mennyisége3

Irányadó

eljárásrend

Tervezett

eljárás

típus

Az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés5

megvalósításának

tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének

várható időpontja

vagy a szerződés

időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-e

az adott

közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes

összesített

tájékoztató

közzétételére4?

I. Árubeszerzés

         

Tüzifa beszerzés

Egyszerű eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

2012. február

2012. március

----

START-közmunka program gépbeszerzés

Egyszerű eljárás

Nyílt

2012. április

2012. december

----

50 személyes busz beszerzése (HU-RO együttműködési program)

Közösségi eljárásrend

Nyílt

2012. október

2012. december

----

 

1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.


2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.


3 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.


4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.


5 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

 

     

Időbeli ütemezés

 

Közbeszerzés tárgya

és mennyisége3

Irányadó

eljárásrend

Tervezett

eljárás

típus

Az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés5

megvalósításának

tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének

várható időpontja

vagy a szerződés

időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-e

az adott

közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes

összesített

tájékoztató

közzétételére4?

II. Építési beruházás

         

Komolex kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Füzesgyarmaton

Nemzeti

eljárásrend

Nyílt

2012. április

2013. április

nem

Füzesgyarmaton lévő Ady;-Toldy;-Vörösmarty utcák fejlesztése

Nemzeti

eljárásrend

Nyílt

2012. május

2013. szeptember

nem

Sportcsarnok felújítása

Egyszerű

eljárásrend

Nyílt

2012. július

2012. december

nem

Inkubátorház projelt (HU-RO együttműködési program)

Nemzeti

eljárásrend

Nyílt

2012. október

2012. december

nem

Füzesgyarmat belterület 487 hrsz. alatti tó rehabilitációja (HU-RO együttműködési program)

Egyszerű

eljárásrend

Nyílt

2012. október

2012. december

nem

III. Szolgáltatás megrendelése

         

Megvalósíthatósági tanulmány készítése az Inkubátorház projekt esetében (HU-RO együttműködési program)

Egyszerű

eljárásrend

Nyílt

2012. október

2012. december

nem

IV. Építési koncesszió

         

----

----

----

----

----

----

V. Szolgáltatási koncesszió

         

----

----

----

----

----

----

 

A közbeszerzési terv pdf formátumban innen letölthető.  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.