fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Közérdekű információk

Felhívás parlagfű virágzásával kapcsolatos teendőkre

Felhívás parlagfű virágzásával kapcsolatos teendőkre

Felhívás!

 

Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a PARLAGFű és egyéb ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK virágzás előtti időszakban vannak!

Ez elsősorban a lebontott házak és az elhagyott lakatlan ingatlanok, valamint a különlegesen parlagfüves területek tulajdonosait és azok környezetében élőket érinti. Mivel a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények az egészségre, az erre allergiás emberekre rendkívül veszélyes, így annak irtása az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, de a Környezetvédelemről szóló 13/2000.(VI.15.) sz. helyi rendeletben is kötelezően elő van írva.

 

Ennek elmulasztása esetén - a fertőzött terület nagyságától függően -Húszezertől - ötmillió Ft-ig terjedő növényvédelmi bírsággal is számolhat az érintett terület tulajdonosa. A bírság meg nem fizetése adók módjára behajtható.

 

A fentiek alapján felhívom a lakosság figyelmét, különösen a lebontott házak, elhagyott-lakatlan ingatlanok és mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak, bérlőinek figyelmét a parlagfű és egyéb allergén növények irtására!

 

A parlagfű irtását elsősorban a belterületi ingatlanokon, ingatlan előtti közterületen, zártkertekben, külterületi szántókon 2011. június 30-ig, majd szükség esetén folyamatosan a gyomvegetációs időszak végéig kell végezni. A törvényi kötelezettség teljesítését folyamatosan ellenőrizzük.

 

A PARLAGFű ÉS EGYÉB ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉST LEGHATÉKONYABBAN A NÖVÉNY KIKAPÁLÁSÁVAL, ILLETVE RENDSZERES KASZÁLÁSSAL ÉS VEGYSZERES KEZELÉSSEL LEHET VÉGEZNI!

 

Kérem, hogy a felhívásnak saját- és az egészséges környezet érdekében mindenki tegyen eleget!

 

Füzesgyarmat, 2011. június 8.

Botlik Tiborné jegyzőÖnkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.