fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Kulturális események

Meghívó ",,Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja" ökumenikus istentiszteletre.

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség hívei és vezetői tisztelettel hívják és várják Önt és Szeretteit 2015. február 22-én, vasárnap délelőtt 11 órára a templomban tartandó „Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja” ökumenikus istentiszteletre.
A három felekezet lelkésze szolgálatát az alkalomhoz illő versek, énekek követik hittanosaink, presbitereink, felnőttek és a Népdalkör előadásában.
Dicső történelmünk gyászos napjaira minden jó magyarnak emlékezni kell azért, hogy elődeink küzdelme, harca, vagy életáldozata még magasztosabb legyen a nagyon gyorsan felejtő, hamis történelemre tanított felnövő nemzedékeink előtt. Hozza magával ismerőseit, barátait a közös főhajtásra ez emléknapon.

Füzesgyarmat, 2015. február 15.

Atyafiságos tisztelettel:
Balázsi László
lelkész-ny.mb.püspök


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.