------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Intézmények

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi utca 2.

 

Telefon: 66/491-755

 

Fax: 66/491-769

 

E-mail: kossuth.fgyarm@gmail.com

Intézményvezető: Bánfi Attila

 

 

Weboldalunk: https://kossuth-fgyarmat.edu.hu

 

 

Intézményünkről:

 

Településünk lakosainak számára mindig fontos volt a gyerekek taníttatása, már az 1700-as években szervezett tanítás folyt. Létezett református, katolikus és zsidó iskola. Mivel a lakosság nagy hányada református vallású volt, impozáns méretű református templomot építettek a település központjába. Mellette működött az iskola. Az 1900-as évek elején a település erőforrásaiból, a nagyszámú közadakozásból és a református egyház hozzájárulásából építették fel azt az egyetemes, 14 tantermű iskolát, melyet azóta bővítettek. A város központjának jelentős épülete ez, melyre nagyon büszkék vagyunk.

 

Iskolánk 1937 és 1946 között már viselte Kossuth Lajos nevét, akkor Kossuth Református Iskola megnevezéssel. 1946 után két iskola működött Füzesgyarmaton az egyszerű I-es számú és II-es számú Általános Iskola elnevezésekkel. Ezeket az iskolákat vonták össze 1969-ben, és azóta viseli Kossuth Lajos nevét. Az iskolatelepeken és a központi iskolában is minden tanteremben látható Kossuth Lajos arcképe. Városházánk tanácskozó termében is ott található egy nagy méretű olajfestmény, amely az idős Kossuthot ábrázolja.

 

Jelenleg iskolánk tanulóinak létszáma 512, akik nyolc évfolyamon 23 tanulócsoportban tanulnak.

 

A pedagógusok legfőbb célja az alapkészségek fejlesztése, a teljes személyiség kibontakoztatása, az egyéni készségek differenciált fejlesztése, tehetséggondozás, felzárkóztatás, esélyteremtés, a mai kor követelményeinek megfelelő kulcskompetenciák fejlesztése, alkalmazkodóképes tudás megteremtése.

 

Az iskolánkban művészeti oktatás keretében ismerkedhetnek meg a tanulók a zene-, a tánc és a képzőművészet alapjaival.

 

Az iskolai diáksportkör és a tömegsportszakkör biztosítja tanulóink sportolási lehetőségeit, ami már sok helyi, megyei díjat és sikert hozott. A szakszolgálatnál dolgozó kollégák munkája sokban hozzájárul a tanulási zavarral küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulóink integrált neveléséhez, oktatásához. A közelmúltban felújított központi iskola épületében korszerűen felszerelt számítástechnikai terem és nyelvi labor biztosítja a mai kor követelményeinek megfelelő tudás megszerzését tanulóink számára. Évek óta nagy népszerűségnek örvend a káptalanfüredi nyári tábor, melyet iskolánk pedagógusai szerveznek diákjainknak. Gyermekeink tanulmányi munkáját helyi alapítványok is támogatják.

 

2007-től intézményünk része a város Napközi Otthonos Óvodája is. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően kitűnő lehetőségekkel, modern körülmények között fejlődhetnek településünk 3-6 éves gyermekei. A szülők körében végzett elégedettségmérések megerősítik abban a nevelőket, hogy az óvodai intézményegység Pedagógiai Programja, innovatív törekvései alapján végzett nevelés, személyiségformálás kiválóan készíti fel a kisgyermekeket a menövekedett elvárásokra és az iskolai életre.

 

Az Intézményegység elérhetősége:

 

Intézményegység-vezető: Bakonyi Lajosné

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8.

Telefon: 06/66-491-182

 

Rövid Hírek:

 

Nyári szünet:

 

  • gyermekek számára szeptember 1-ig
  • pedagógusoknak augusztus 23-ig

 

Programok nyáron:

 

  • Nyári napközi
  • Káptalanfüredi tábor
  • Idegennyelvi tábor
  • Társastánc tábor
  • Néptánc tábor
  • Úszásoktatás (június II. fele)
  • Karbantartási munkák

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.