------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Uniós Pályázatok

Mentális egészségfejlesztési programok megvalósítása

2018. október 03. 15:20
 footer_3

Projekt címe: „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén”
Projekt azonosítószám : EFOP-1.8.20-17-2017-00017

ESZA_.png

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén

Szerződött támogatás összege: 39.990.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek célfeladatai között szerepel az egészséges életmód témájú lakossági egészségnapok szervezése, amely az elkövetkező két évben több alkalommal kerül megrendezésre. Olyan mentális egészségközpont jön létre, melyen keresztül a környéken élők számára mentális egészségmegőrző, prevenciós programokat szerveznek. A projekt keretében lehetőség lesz mentálhigiénés szakemberek, pszichológus munkatársak bevonásával segítséget kérni krízishelyzetekben, előadásokon, tréningeken részt venni.

A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban (kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű célcsoportokra):

- alapvető primer prevenciós szolgáltatások nyújtása a település lakosai számára;

- szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása a védőnőkkel szoros együttműködésben;

- csoportos programok szervezésében s megvalósításában való részvétel;

- mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása;

- a depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel;

- tanácsadás és tájékoztatás primer prevenciós témában a térség oktatási és nevelési, illetve szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakemberek számára.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. év 09. hó 28. nap

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.20-17-2017-00017

 

---------------------------------------------------------------

 2018. október 02. :

 
---------------------------------------------------------------
 
 


ESZA

  TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.