------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Vállalkozói alap

Vállalkozói alap - Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatása

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatottság növelése, és a füzesgyarmati álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése céljából a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatását tűzi ki célul.

 

A cél megvalósítása érdekében megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) számú rendeletét, mely alapján a rendelet hatályba lépése óta az alábbi vállalkozások részesültek munkahelyteremtő támogatásban:

VÁLLALKOZÁS NEVE

KÉPVISELŐJE

TÁMOGATÁS

Hajdu-Füzes Tüzép Kft. Hajdú István ügyvezető

1.000.000 Ft

Hitel Service Kft. Czinege Kálmán Béla ügyvezető

500.000 Ft

TrinityFilm Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Czeczéné Tóth Mónika

1.500.000 Ft

Földesi Trans-ker Kft. Földesi Lajos ügyvezető

1.000.000 Ft

Golden Pallet Kft. Pikó Csaba ügyvezető

2.000.000 Ft

Füzes TV Szolgáltató Kft. Szabó Zoltán ügyvezető

1.000.000 Ft

Füzes-Konzol Kft.

-

500.000 Ft

Egresi István magánfuvarozó

-

1.000.000 Ft

Hegyesi Éva Katalin vállalkozó

-

300.000 Ft

Csák Erika vállalkozó

-

250.000 Ft

Nagy Endréné vállalkozó

-

500.000 Ft

Nagy Endre vállalkozó

-

1.000.000 Ft

Golden Pallet Kft. Pikó Csaba ügyvezető 1.937.500 Ft
Csák Lászlóné vállalkozó - 500.000 Ft
Karsai Mihály vállalkozó - 1.000.000 Ft
Hajdu-Füzes Tüzép Kft. Hajdú István ügyvezető 500.000 Ft
Kovács Sándor vállalkozó - 500.000 Ft
Dobák Imréné vállalkozó - 500.000 Ft
Kovácsné Kéki Ilona vállalkozó - 500.000 Ft
Csaba Márta vállalkozó - 1.000.000 Ft
Sipos Sándor vállalkozó - 500.000 Ft
Pál Lajos vállalkozó - 500.000 Ft
Golden Pallet Kft. Pikó Csaba ügyvezető 1.000.000 Ft
Egeresi István vállalkozó - 1.000.000 Ft
Barta Józsefné vállalkozó - 500.000 Ft
Hajdu-Füzes Kft. Hajdu István ügyvezető 1.000.000 Ft
Tóth Róbert vállalkozó - 500.000 Ft
Bálint Péter vállalkozó - 1.000.000 Ft
Füzes Tours Bt. Galambos Nándor és Galambos Rita 1.000.000 Ft
Búza Tünde vállalkozó - 500.000 Ft
ABSTRAKT DESIGN Kft. Kovács Róbert ügyvezető 1.500.000 Ft
Golden Pallet Kft. Pikó Csaba ügyvezető 500.000 Ft
Mindösszesen: 26.487.500 Ft

 

TÁJÉKOZTATÓ

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásához

 

A támogatásra vonatkozó kérelmet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve kell benyújtani.

 

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 500.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra a támogatás összege.

 

A munkahelyteremtő támogatás kizárólag a kérelem benyújtását követően létrehozott új álláshelyek után igényelhető.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

a.)

a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,

 

b.)

a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,

 

c.)

a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat, újonnan létrehozott vállalkozás esetén legalább 5 évre szóló gazdasági programot,

 

d.)

30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány másolatát, érvényes telepengedély másolatát,

 

e.)

nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására vonatkozóan,

 

f.)

felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,

 

g.)

hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a nyújtott támogatás összegéig a képviselő-testület jelzálogjogot jegyeztessen be a vállalkozás tulajdonát képező ingatlanra a támogatás visszafizetésének időtartamáig,

 

h.)

a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez,

 

i.)

a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet,

 

j.)

nyilatkozatot a rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakról, illetve igazolást a 7. § (1) bekezdésében foglaltakról,

 

k.)

nyilatkozatát arról, hogy van-e más, de minimis támogatásból származó bevétele, vagy pályázata.

 

A benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik a Képviselő-testület által. A támogatásban részesülő vállalkozás legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni a 8. § szerinti új álláshelyet. A támogatás folyósítása a kérelem elbírálásáról számított 60 napon belül esedékes, amennyiben a polgármester a szerződés addigi, kérelmező általi teljesítését leigazolja.

 

A támogatás részletesebb szabályait itt, az önkormányzat honlapján lévő rendeletből lehet megismerni, vagy a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől lehet tájékoztatást kérni.

 

 


 

 

Kapcsolódó joganyag: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (VII. 3.) számú rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról. Mielőtt beadja kérelmét, feltétlenül tanulmányozza át a rendeletet!  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.