------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2015. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2015. május 28-án tartandó testületi űlésre

M e g h í v ó 2015. május 28-án tartandó testületi űlésre
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2015. április 29 - én (szerdán) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.
Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. Az Amondó szerkesztőségének tájékoztatója
Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester, Kincses Zoltán főszerkesztő

3. Füzesgyarmat Fenntartható Fejlődés Programjának elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester

1.sz. melléklet

4. A 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadása

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet

5. A 2014. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

6. Tájékoztató a vállalkozók munkahelyteremtő támogatása 2014. évi teljesítéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

7. Döntés a Füzesgyarmat, Kossuth u. 10 sz. helyiségbérlete ügyében
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

8. Döntés önkormányzati fejlesztések (járdaépítés) pályázat benyújtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

9. Bejelentések

9.1 Helyiség bérlet iránti kérelemről döntés
9.2 Ingatlanértékesítési kérelem elbírálása


Füzesgyarmat, 2015. május 20.

Bere Károly
polgármester


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.