------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2015. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2015. október 29-én tartandó testületi űlésre

 
 Cimer 5 cm png
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2015. október 29-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Háziorvosi körzet betöltése, feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Bere Károly polgármester

Melléklet

2. Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és pótbefizetés teljesítése
Előadó: Bere Károly polgármester, Balajti József ügyvezető

3. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Bere Károly polgármester

Melléklet

4. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető

5. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

6. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről
Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

7. Javaslat az építményadó rendelet módosítására
Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet

8. Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1. napjától történő ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

9. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet

10. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Függelékének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

11. Bejelentések

11. 1 Füzesgyarmat, 0674/9 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítési kérelem
Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet

11.2 Önkormányzati lakásértékesítésről szándéknyilatkozat
Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet

11.3 Kastélypark Fürdő vendéglátósainak kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester


Füzesgyarmat, 2015. október 21. 

Bere Károly
polgármester
 
 
 
 
 
 
 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.