------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2015. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2015. szeptember 17-én tartandó testületi űlésre

M e g h í v ó 2015. szeptember 17-én tartandó testületi űlésre
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.
Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Tájékoztató a Türr István Képző és Kutató Intézet helyi Közösségi Házának feladatairól, további működtetéséről
Előadó: Nagy Zsolt TKKI projektvezető  

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester

3. Tájékoztató a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. munkájáról
Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető
FIP 2014 mérlegjó
Ipari Park üzletrész értékbecslésejó

4. Tájékoztató a Füzesgyógy Kft. munkájáról
Előadó: Muhari Márton ügyvezető
Kiegészítő melléklet 2014

5. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének félévi állásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
Beszámoló mellékletei

6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
kvirend2015mód13.
Ei.módosítás ÖNK. 2015.06.30
Ei.módosítás PH. 2015.06.30
Ei.módosítás kÖNYVTÁR. 2015.06.30
Ei.módosítás Ovi. 2015.06.30

7. Folyószámlahitel igénybevételéről döntéshozatal
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

8. Bejelentések

8.1 Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és pótbefizetés teljesítése
Előadó: Bere Károly polgármester


8.2  Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz
Előadó: Bere Károly polgármester

8.3 Füzesgyarmat, Béke utca területrendezése
Előadó: Bere Károly polgármester

8.4  Füzesgyarmat, Jókai u. 5. szám alatt ingatlan ingyenes felajánlása az önkormányzat részére
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

8.5 Füzesgyarmaton megvalósuló tanuszoda kialakításához szükséges terület átadása a Magyar Állam részére
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

8.6  Füzesgyarmat, 512/34 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanrész iránti vételi kérelem
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

8.7 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. sz. alatti önkormányzati ingatlannál helyiségbérlet kérése
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

8.8 Füzesgyarmat, Simonyi u. 12-2. sz. alatti önkormányzati lakás iránti vételi szándék bejelentése
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző
Tóth Imre tullap

8.9  Füzesgyarmat, 0674/9. hrsz. önkormányzati ingatlanból területvásárlási kérelem
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző


Füzesgyarmat, 2015. szeptember 10.

Bere Károly
polgármester


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.