------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Közszolgáltatási Ösztöndíj PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2019. January 10. 09:45
 footer_3
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév tavaszi félévére vonatkozóan Közszolgáltatási Ösztöndíj Programra felsőoktatási hallgatók számára

 

 1. A pályázat célja

A közszolgáltatási ösztöndíj program célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló Füzesgyarmati lakos hallgatók támogatása, akik közszolgáltatáshoz kapcsolódó felsőfokú tanulmányokat folytatnak.

 

 1. A pályázati feltételek
 • Az ösztöndíjpályázatra kizárólag azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend szerinti), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 • A pályázó családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát (85.500 forint), egyedülálló szülő esetén annak négyszeresét (114.000 forint)
 • A hallgató a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 4, 00 egészes tanulmányi átlagot ért el, azzal, hogy a hallgató átlagát a kerekítés általános szabályai alapján egész számra felkerekítve szükséges megállapítani.

 

 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

A pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében a hallgató súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,50

Azon pályázók, akik a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó felsőfokú tanulmányokat folytatnak.

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév tavaszi félévéről
 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (tanuló vagy másik felsőoktatási hallgató esetén jogviszony igazolása)
 • Igazolás a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról.

 

 

 

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni Közszolgálati Ösztöndíj Program megnevezést

vagy

 • Személyesen: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. (Szociális irodájában)
 • A pályázati adatlap a város honlapjáról letölthető (fuzesgyarmat.hu) illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális irodájába igényelhető

 

     A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

 

 1. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és Humánügyek Bizottság véleményének kikérését követően legkésőbb 2019. március 31-ig.

 

Füzesgyarmat, 2019. február 14.

 

 

Bere Károly

polgármester

 A teljes felhívás letölthető-nyomtatható pdf: ITT
Melléklet kitölthető-letölthető-nyomtatható pdf: ITT

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.