------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Műszaki ügyintéző

2022. October 18. 19:10
 footer_3
 Polgármesteri Hivatal - Füzesgyarmat
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 

 

Polgármesteri Hivatal - Füzesgyarmat

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási és fejlesztési feladatainak előkészítése, a beruházási javaslatok, program elkészítése, lebonyolítása, nyomon követése; A beruházási, felújítási igények gyűjtése, rendszerezése. Közreműködés a város beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban, valamint az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál; Az önkormányzat képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseire a műszaki, építésügyi tárgyú előterjesztések, rendelet-tervezetek elkészítése; Energiagazdálkodással, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, köztisztasági ügyek; Közterület fejlesztéssel/karbantartással, közútkezeléssel kapcsolatos feladatok; Közlekedési létesítmények és közmű felújításával kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, műszaki,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Technikum, műszaki végzettség
 • hasonló területen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • műszaki végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, iskolai végzettséget és képzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Blága János nyújt, a 06-66/491-058-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Füzesgyarmat címére történő megküldésével {5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1./5510-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző
 • Elektronikus úton Dr. Blága János részére a jegyzo@fuzesgyarmat.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtási határidőt követően Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatal jegyzője dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 Füzesgyarmat, 2022. augusztus 19.

 

Dr. Blága János
jegyző
 
 
 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.