------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Egyházak

Füzesgyarmati Református Egyházközség

Füzesgyarmati Református Egyházközség

Szeretettel köszöntjük a Füzesgyarmati Református Egyházközség bemutatkozó oldalán!

 

Gyülekezetünk küldetése, hogy az embereket a Szentháromság Istenhez vezesse és segítse hitük megélését, gyakorlását. Életünk, szolgálatunk zsinórmértéke Isten igéje, a Szentírás, amely tanít az Isten iránti hűségre, a hazaszeretetre, az emberekhez való odafordulásra, segítségnyújtásra, erkölcsös életre, közösségi élet gyakorlására és az élet minden területén örökérvényű tanácsot ad.

 

 

 

Egyházközségünk élete képekben - megtekintéséhez kattintson ide!

 

Hitünk hajléka az 1798-1803 között épült copf stílus műemlék templom, mely elektronikus harangjátékával turista látványosság is. A hitéleti alkalmak mellett rendszeresen helyet adunk kulturális rendezvényeknek (pl. olyan kiállításoknak, koncerteknek, amelyek keresztyén értékeinkkel összhangban állnak).

 

A füzesgyarmati Református templom épülete

A füzesgyarmati Református templom épülete

 

Célunk, hogy az emberekhez eljuttassuk Jézus Krisztus evangéliumát. Ennek alkalmai a vasárnapi istentisztelet mellett bibliaóra, imaóra, fiatalok bibliaköre, ifjúsági bibliaóra, helyi televíziós műsor.

 

Családi problémáktól, testi- lelki betegségtől szenvedő testvéreinknek igyekszünk lelki segítséget nyújtani, családlátogatás, kórházlátogatás vagy egyéni lelkigondozói beszélgetések által.

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekmisszióra, ezért minden óvodában és iskolában végezzük a hitoktatás szolgálatát. Ezen kívül ifjúsági alkalmakat, játszóházat, családi napokat, gyermektáborokat szervezünk.

 

Ezek alapján a 2011. évben gyülekezetünk közössége a következőképpen igyekszik munkálkodni:

 

Istentisztelet

 

1. Vasárnapi istentisztelet
Helye:
Füzesgyarmati Református Templom / Füzesgyarmat, Kálvin tér 1.
Ideje: Vasárnap 10 óra
Rendszeressége: Hetente

 

2. Istentisztelet a szociális otthonban élőknek
Helye:
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum / Füzesgyarmat Kossuth u. 86. (társalgó)
Ideje: Vasárnap 14 óra
Rendszeressége: Havonta - a hónap második vasárnapja

 

3. Istentisztelet Kertészszigeten
Helye:
Kertészszigeti Református Gyülekezeti Ház / Kertészsziget Sport u.
Ideje: Vasárnap 14 óra
Rendszeressége: Havonta - a hónap utolsó vasárnapja

 

4. Úrvacsorás istentisztelet
Ideje:
Ökumenikus imahét, Nagyböjt, Nagycsütörtök, Húsvét, Pünkösd, Új kenyér, Új bor, Karácsony
Rendszeressége: Évente 8 alkalom

 

5. Bűnbánati istentisztelet
Ideje:
Ökumenikus imahét, Nagyböjt, Nagycsütörtök, Húsvét, Pünkösd, Új kenyér, Új bor, Karácsony
Rendszeressége: Évente 8 alkalom, az úrvacsora előtti héten. Heti 4 alkalom.

 

Bibliaóra

 

1. Gyülekezeti bibliaóra
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Szerda 18 óra /téli időszakban 17 óra
Rendszeressége: Kéthetente - a hónap első és harmadik szerdája

 

2. Kátémagyarázatos bibliaóra
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Szerda 18 óra /téli időszakban 17 óra
Rendszeressége: Havonta - a hónap utolsó szerdája

 

3. Ifjúsági bibliaóra /Nagy ifi/ - Biztos Szikla
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Péntek 18 óra
Rendszeressége: Hetente

 

4. Ifjúsági bibliaóra /Kis ifi/ - Kőszikla
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Péntek 14 óra
Rendszeressége: Hetente /tanítási időszakban/

 

5. Presbiteri bibliaóra
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Alkalomszerűen a presbiteri gyűlés előtt
Rendszeressége: Előzetes megbeszélés alapján

 

6. Fiatalok bibliaköre
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Alkalomszerűen
Rendszeressége: Előzetes megbeszélés alapján

 

Imaóra

 

1. Gyülekezeti imaóra
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Szerda 18 óra /téli időszakban 17 óra
Rendszeressége: Havonta - a hónap második szerdája

 

Pásztoráció

 

1. Keresztelői beszélgetés
A keresztelendő gyermek szüleivel és keresztszüleivel a lelkipásztor elbeszélgetett. Miért akarják gyermeküket megkeresztelni? Mit tanít a Szentírás a keresztségről? Milyen kérdésekre kell őszintén válaszolni a keresztelő alkalmával? Isten mit vár a szülőktől, keresztszülőktől?

 

2. Jegyes oktatás

Négyszer találkozunk a jegyespárokkal. A következő témákat beszéljük meg:

 

  • Bejelentkezés, adatfelvétel
  • Miért akarnak templomi esküvőt? Házasságkötés, hit és Isten jelenléte
  • Mit tanít a Szentírás a házasságról? Célja, alapja, építése, szerepek
  • Mit teszünk a templomban, eskü, egyebek

 

3. A gyászolók vigasztalása 

Jelenleg a lelkipásztornak a gyászolókkal a temetés előtt van alkalma beszélgetni. A temetés utáni vasárnapi istentiszteleten a gyászolók részt vesznek az istentiszteleten, ahol a gyülekezet közösségében imádkozunk a vigasztalódásukért.

 

4. Családlátogatás

Rendszeresen látogatjuk gyülekezetünk tagjainak családját és azokat a füzesgyarmati lakosokat, akik ezt igénylik. A családlátogatások jelenleg alkalomszerűen történnek.

 

5. Beteglátogatás

Rendszeresen látogatjuk gyülekezetünk kórházba került tagjait, továbbá alkalmanként szeghalmi elfekvő intézetbe került füzesgyarmatiakat. A gyülekezeti tagok is rendszeresen látogatják otthonukban a betegeket.

 

6. Lelkigondozói beszélgetések 

Lelki, családi problémákkal küzdő gyülekezeti tagokat, előzetesen egyeztetett időpontban a lelkipásztor lelkigondozza.

 

Tanítói alkalmak

 

1. Káté óra konfirmandusoknak /13 éves korosztály/
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Hétfő 14:30
Rendszeressége: Hetente - tanítási időszakban

 

2. Felnőtt konfirmáció
Helye:
Füzesgyarmati Református Gyülekezeti Ház / Füzesgyarmat, Bethlen u. 1.
Ideje: Alkalomszerűen
Rendszeressége: Előzetes megbeszélés alapján

 

3. Bibliaiskola
Helye:
Füzesgyarmat - Biharugra - Szarvas református gyülekezeteiben
Ideje: Előzetes megbeszélés alapján
Rendszeressége: Hat alkalommal évente

 

2010-ben a füzesgyarmati, szarvasi, biharugrai gyülekezetek összefogásával bibliaiskolát szerveztünk felnőtt gyülekezeti tagok számára. 2011-ben évi hat alkalommal tovább folytatódik a bibliaiskola.

 

4. Hittanóra

2010/2011-es tanévben 16 hittancsoportban közel 230 gyermeket hitoktatunk.

 

5. Keresztyén óvodai csoport

2010. szeptemberétől elindult egy keresztyén csoport az önkormányzati óvodában. A 25 fős vegyes csoport a halacska nevet kapta. A csoportot gyülekezetünk lelkileg és anyagilag is támogatja.

 

6. Konferenciák, csendesnapok

Igyekszünk minél több segítséget adni ahhoz, hogy a lelkipásztorok vezetésével a presbitérium és gyülekezeti tagok részt vehessenek az egyházmegyei konferenciákon és csendesnapokon.

 

Missziói alkalmak

 

1. Missziói-diakóniai csendesnap
Tervezett időpontja: 2011. március 9.

 

2. Evangelizáció és teológus nap

Tervezett időpontja: 2011. október

 

3. Konfirmáció
2010-ben áttértünk a két éves konfirmációi előkészítésre. Így konfirmandusaink két év után fognak számot adni tudásukról, s bizonyságot tenni hitükről.

Konfirmáció tervezett időpontja: 2011. június 5.

 

4. Gyülekezeti csendesnap
2011. július 30.

 

5. Hálaadó Istentisztelet
2011. szeptember

 

6. Kirándulás, gyermektábor, családi nap
Gyermekek számára nyári tábort és kirándulásokat tervezünk, ahol a költségek egy részét a gyülekezet biztosítja. Rendszeresen tartunk családi napokat, ahol a gyermekek és szüleik kapcsolatát erősítjük, és a családi értékekre nagy hangsúlyt fektetünk.


Hittanos napközis tábor időpontja: 2011. június 20-27.
Ifjúsági tábor helye és időpontja: Szarvas, 2011. július
Családi napok időpontja: 2011. június 26. és 2011. szeptember 17.

 

7. Ifjúsági és gyermek programok
2011-ben is többször szervezünk játszóházat, ahol a gyermekek részt vehetnek több kézműves foglalkozáson és sok közösségi játékot sajátíthatnak el. Heti rendszerességgel két csoportnak /kis ifi és nagy ifi/ ifjúsági alkalmakat tartunk.


A játszóházak tervezett időpontjai:


Húsvéti játszóház:
2011. április 16. (szombat)
Karácsonyi játszóház: 2011. november 26. szombat

 

8. Zenés istentisztelet
Ebben az évben is helyet adunk templomunkban olyan koncertnek, ahol ismét országosan ismert előadó lép fel.


Koncert tervezett időpontja: 2011. október 15.
Előadó: Rákász Gergely orgonaművész

 

9. Adventi fények- városi adventi zenés Istentisztelet
Időpontja: 2011. november 27.
Helye: Templom előtti tér

 

Diakónia

 

1. Élelmiszer csomag
Élelmiszer csomagokat készítünk, amelyek szorult helyzetben egy-egy család 2-3 napi étkezését biztosítja.

 

2. Ajándékcsomag
A Borostyánkert otthon minden lakóját karácsonykor csomaggal és gyermekműsorral ajándékozzuk meg.


A karácsonyi Istentiszteleten részt vevő gyermekeket is karácsonyi csomaggal ajándékozzuk meg.

 

3. Testvéri segítség Békés megyei gyülekezeteknek
Évente támogatunk Békés megyei református gyülekezeteket.

 

4. Református szeretetszolgálat támogatása
Rendszeresen pénzadományokkal támogatjuk a református szeretetszolgálatot.

 

Hittan tábor 2012. június 18-június 24. (Hittan-Tó!)

 

Alighogy elnémult az iskolai csengő és bezártak az intézmény kapui, a következő hét hétfőjén vidám gyerekhad gyülekezett a templom kertben. Kezdődik a hittan tábor! 2012. június 18-tól június 24-ig a füzesgyarmati református hittanosok szokásos hittanos táborát tartottuk meg, melynek az idén nyáron is mintegy 70 résztvevője volt.

 

A héten kicsik és nagyok koruk szerint szétosztva 3 csapatban figyelhették együtt, majd részletesebben külön-külön is, hogy gyermekéletük fontos kérdéseiben miként mutat utat a Biblia. Így dolgoztuk fel: Szabad-e csúfolódni?; Jézus Úr a halál felett; Egy gyermek hite „Góliátokat" győzhet le!...stb.

 

A vidám vetélkedőkre, ügyességi játékokra, délutáni izgalmas kézműves foglalkozásokra már csak a finom uzsonnák és a gyülekezet kertjében felállított medencében való megmártózás tette fel a koronát. Vasárnap pedig az istentisztelet alkalmán adtunk hálát a megőrző kegyelemért és a termékeny gyermekszívekért. Ezúton is köszönjük gyülekezetünk asszonyainak, ifjainak, presbitereinek, gondnokasszonyunknak s a Kézműves Egyesület tagjainak, Ildikó óvónéninek, Ildikó tanárnőnek a Gulyás anyukának s valamennyi kedves szülőnek, hogy segítségükkel, szeretetükkel gazdagabbá tették ezt a magvetést! Soli Deo Gloria!

 

A táborban készült felvételek: Az összes felvételt tekintsék meg itt, a Képgalériában!

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházközségünk élete további képekben

 

Bibliaóra

 

 

 

 

 

  

Biztos szikla fiataljaink - táborozáson

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Családi nap

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Hittan tábor-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játszóház

 

 

 

 

 

Keresztelés

 

 

 

 

 

 

 

  

Keresztyén csoport 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Konfirmáció

 

 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.