------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Egyházak

Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség

Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség története és temploma

 

A reformáció óta jelen van az unitarizmus a Nagyalföldön is. Ismeretes, hogy Karádi Pál vezetésével, Temesvár központtal, új püspökség is alakul a kolozsvári mellé, amelyik e tájak unitáriusait fogja össze és gondozza. A történelem mostohasága pusztulásra ítéli, előbb a Báthoriak restaurációja, majd a protestánsok térhódítása, de kiírtani nem tudja teljesen. Átéli a sok nehéz korszakot és megéri az 1848/49-es forradalom elismertető törvényeit. A 19.század második fele felvirágzást hoz, sok új - előbb szórványos, majd önálló - gyülekezet alakul. A lendületet a nagy egyházak kemény támadása töri meg, de így is megmarad néhány erős gyülekezet, amelyek némelyikét csak a kommunizmus tud szinte teljesen tönkretenni.

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközséget is az unitárius eszmék hatása hozza létre. Egy papválasztás körüli villongás a 20. század elején arra indít mintegy 150 jómódú gazdát, hogy kiváljanak a nagy református gyülekezetből és 1902-ben megalapítsák az unitárius gyülekezetet, unitárius beszolgáló papot hozván. Majd erdélyi lévita tanítóval erősítik a gyülekezetet. 1903 őszére már fel is építik gyönyörű stílusú templomukat és Ferencz József erdélyi püspök fel is szenteli. 1911-ben tornyot is emelnek a templom bejáratához. A háború előtt és után szép harangokat öntetnek. Közben felekezeti iskolát hoznak létre egy paplaknak megvásárolt régi épület egyik részében, amely egészen az államosításig szép munkát végez.

 

A füzesgyarmati Unitárius templom

A füzesgyarmati Unitárius templom

 

A templomkert

A templomkert

 

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség lelkésze, elérhetőségek

 

Lelkész: Balázsi László

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 77.

Telefon: 06/66-491-894

E-mail: balazsilaszlo@fuzestv.hu

Weboldalak:

www.unitarius.hu

www.unitarius.hu/fuzesgyarmat/fuzlelk.htm

www.unitarius.hu/fuzesgyarmat/index.html

http://beol.hu/bekes/kozelet/szaz-eve-epult-a-fuzesgyarmati-unitarius-templom-tornya-387069

 

 

Egyházi, lelkészi feladatok

 

  • Minden vasárnap 11:00 órakor Istentisztelet
  • Szociális Otthonban lelki szolgálat, lelki segítségnyújtás, ünnepélyeken, ünnepségeken való részvétel
  • Őszi Napfény Nyugdíjas Klub dalárdájában énekek betanítása, karnagyi feladatok ellátása
  • A magyar nyelv és irodalom folyamatos ápolása

 

 

 

 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.