------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Hirdetmények

Helyi építési szabályzat módosítása 2015.09

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
      P O L G Á R M E S T E R E
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: (66) 491-401, Fax: 491-361

           

572-8/2015. ikt. szám                    Tárgy: lakossági tájékoztatás
Üi.:Hegyesi Róbert                              Melléklet:  5. sz. mellklet helyszínrajz (szabályozási terv)
Tel.: 66/491-401                                        

 

Tisztelt Lakosság!

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 119/2015. (IX. 17.) Kt. Határozatával döntött a településrendezési terv, ezen belül is a helyi építési szabályzat ismételt módosításáról.
 A módosítási terület: Füzesgyamat város belterülete, ezen belül is a strandfürdő területe, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 512/30 helyrajzi számú ingatlant érintően.
 A módosítás célja: a Nemzeti Sportközpontok az érintett ingatlanon tanuszodát kíván építeni, majd üzemeltetni. A tanuszoda megvalósítása a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján kiemelt üggyé lett nyilvánítva. A tanuszoda működtetését külön helyrajzi számú ingatlanon kívánják megoldani ezért az önkormányzatnak térítésmentesen, az uszoda működtetéséhez feltétlenül szükséges területet állami tulajdonba kell adni. A jelenleg kialakítható telekméret, az érvényben lévő építési szabályzat és szabályozási terv szerint 1 hektár. Önkormányzatunk nem szeretne ekkora területet átadni, csak a feltétlenül szükséges területet, ami jelenleg 4375,6 m2. Módosítással tehát a kialakítható legkisebb telekméretet 4000 m2-re kellene levinni, a beépítési százalékot pedig 30 %-ra emelni.
 Kérném, amennyiben a lakosoknak észrevételük van, azt 15 napon belül jelezzék a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában.
 Kérem továbbá, hogy amennyiben lehetséges véleményét elektronikus úton az fgyphivmuszak@globonet.hu e-mail címre is juttassa el.

Füzesgyarmat, 2015. szeptember 28.

 

Bere Károly
polgármester
 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.