------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Település rendezési eszközök

Településrendezési eszközök 2020/1 módosítása (bölcsőde fejlesztés)

2020. August 29. 11:05
 footer_3

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által határolt területre vonatkozó módosításához

Rendezés alá vont terület:

Füzesgyarmat, Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által határolt tömb terület.

Rendezési, fejlesztési célok:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 1406/4. hrsz.-ú ingatlanon bölcsőde fejlesztést tervez megvalósítani a meglévő intézmény felújításával és annak bővítésével, ezért a hatályos településszerkezeti terv és leírást, valamint helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet (a továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) módosította.

Az intézményi fejlesztési szándék megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök előírásainak módosítására volt szükség, mivel a korábbi előírások a fejlesztéssel érintett területet falusias lakóterületbe sorolták, azonban a tervezett rendeltetés a hatályos előírások szerint - többek között - intézményi területen valósulhat meg.

A helyi építési szabályzat módosítás 20/A.§-a tartalmazza a "K-i" jelű intézményi terület konkrét építési övezeti előírásait.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás lefolytatása megtörtént, melynek eredményeként a tárgyi településrendezési eszközök módosítása jóváhagyásra került az alábbi döntésekkel:

- településszerkezeti terv és leírás módosítás: 25/2020. (VIII.19.) határozat

- helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 8/2020. (VIII.20.) önk. rendelet

A jóváhagyott településrendezési eszközök – többek között - a város honlapján, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között megtekinthető.

 

Füzesgyarmat, 2020. augusztus 24.

 

 

Koncz Imre

polgármester

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ. Megnézhető, letölthető pdf

FGY HÉSZ és SZT. Megnézhető, letölthető pdf

FGY Tszet. Megnézhető, letölthető pdf  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.