fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

2017. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2017. november 23-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2017. november 23-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi működéséről szóló beszámoló
  Előadó: Györösi S. Máté, egyesületi parancsnok

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. sz. módosításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

5. Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

  Melléklet

7. Egyes adórendeletek felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

8. Zárt ülés

 8.1 A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2017. november 17.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.