helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

2017. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2017. október 26-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2017. október 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Óvodavezetői beszámoló
  Előadó: Károlyi Zsigmondné, intézményvezető

2. A Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi beszámolója
  Előadó: Tőkésné Gali Mónika, irodavezető

 Melléklet
 Melléklet

3. A Füzesgyarmati Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása
  Előadó: Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető

 Melléklet
 Melléklet

4. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázat meghirdetéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

5. A 287 helyrajzi számú ingatlan kiemelt beruházási területté nyilvánításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

6. Füzesgyarmat Város területén a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet elfogadásáról 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3. sz. függelékének módosításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

8. Bejelentések

 8.1 Ingatlan ügyekkel kapcsolatos döntések 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat, 2017. október 20.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.