helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

2017. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2017. szeptember 21-én (csütörtökön)-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2017. szeptember 21-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

2. A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
  Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó, ügyvezető

 Melléklet
 Melléklet

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. sz. módosítása
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Folyószámlahitel-keret módosításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

5. A Füzesgyarmati Bölcsőde 2017-2018. évi továbbképzési terve
  Előadó: Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető

Melléklet

6. A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2017/18-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

7. Szakmai segítségnyújtással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

8. Füzesgyarmat, belterület 512/33 hrsz-ú bevezető út közterületté nyilvánítása
  Előadó: Bere Károly, polgármester

9. Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

10. Bejelentések

 10.1 Ingatlan ügyekkel kapcsolatos döntések 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet

 10.2 Közösségi Központ elnevezéséről 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat, 2017. szeptember 14.
Bere Károly
polgármester

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.