------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.06.21. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.06.21. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. - mint önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság - ügyvezetőjének beszámolója. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

 

2. Napirendi pont

 

A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány beszámolója a működéséről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

 

3. Napirendi pont

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztjük a testület elé 

 

4. Napirendi pont

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények intézmény-vezetői állásra kiírt pályázat elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói állás betöltésére benyújtott pályázat elbírálása

 

5. Napirendi pont

 

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítása és tájékoztató az eddigi támogatásokról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének......../2012. (.....) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.)önkormányzati rendelet módosításáról

 

Munkahelyteremtő támogatásban részesült helyi vállalkozások 2009-2011. évben

 

6. Napirendi pont

 

Eredményesen szereplő füzesgyarmati lakosok elismeréséről szóló rendelet megalkotása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Az eredményességi juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 

7. Napirendi pont

 

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

 

8. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat város rendezési tervének módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

A rendezési terv módosításáról első fordulóban döntés napirendhez

 

9. Napirendi pont

 

A szennyvízcsatorna-hálózat beruházáshoz EU-önerő alap megelőlegezésére hitel felvételéről döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap megelőlegezéséről.

   

10. Napirendi pont

 

Bejelentések

 

10/1 Játszótér építésről döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Játszótér építéséről döntés

 

10/2 Lovas Barátok Egyesületének kérelme kezességvállaláshoz.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

10/3 KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MűVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT - Az iskolai csoportszámok, osztálylétszámok a 2012-13-as tanévben

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Csoportszámok, osztálylétszámok

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.