------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

TOP-2.1.3-16 Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója

2020. October 01. 15:35
 footer_3

Projekt címe: „Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója”
Projekt azonosítószám : TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója

Szerződött támogatás összege: 120.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt tartalmának bemutatása: Füzesgyarmat Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztését valósította meg. Ezen belül nyílt csapadékvíz elvezető árkok helyreállítással, újak építésével, a meglévőek részbeni burkolásával, műtárgyak átépítésével érintett terület lehatárolásával Füzesgyarmat belterületén, a vízkárelhárítási terv 1. számú öblözet területén, az ingatlan-nyilvántartás szerint teljes mértékben önkormányzati tulajdonú, kivett közterület művelési ágú ingatlanon valósult meg. A beruházással érintett utcák az alábbiak szerint alakultak: Dózsa utcáról (hrsz.: 1505/1) haladva a Bem utca (hrsz.: 1656) végéig csatlakozva a lakatosszigeti csatornába (1-1-0), a Sas utca (hrsz.: 1468) jobb oldali árokrendszere, becsatlakozva a Tó utcán lévő baloldali (hrsz.: 1455) és az Akácfa utcán lévő (hrsz.: 1433) jobboldali árokkal. A Zrínyi utcai (hrsz.: 1427) kétoldali árokrendszer jobboldali árkába történik, az Erkel utca (hrsz.: 1397) baloldali és Berzsenyi utca (hrsz.: 1381) jobboldali árokrendszerének a bekötése.

A támogatási igény mértéke: 120.000.000.- Ft. A projekt kiválasztásánál szempont volt a készülő városfejlesztési stratégia, ezen belül is az anti - szegregációs program. A beruházás keretein belül szükségessé vált teljesen új árok kialakítása, mert voltak utcák (utca szakaszok), ahol nem volt árokrendszer. A megvalósítás során biztosítva lett a meder esztétikus kialakítása, vízátfolyási paraméterek állandósítása, a karbantartási munkák gazdaságos elvégezhetősége, és más a medret érintő rongálási, eróziós hatások elleni védelem. Az újonnan létesült és az átalakított árokrendszereknél fokozott figyelmet fordítottunk arra vonatkozóan, hogy az ingatlanok (érintett területek) védelme meg legyen oldva, viszont a befogadó csatornahálózat terhelése optimális legyen nem pedig túlterhelt. A kiépített, tervező által javasolt beton burkolóelemek segítségével biztosítva lett a burkolt árkokból történő elszivárgás is. A mély fekvésű, árkok nem lettek teljes mértékben burkolva, csak a szükséges keresztmetszetű, „U” profilú árokelem került beépítésre, így az árok keresztmetszetének egy részén tud szikkadni (amennyiben a talajvíziszonyok engedik) is a csapadékvíz. A projektben szereplő utcák csapadékvíz elvezető rendszerinek elsődleges befogadója a Nagyéri - Vettréti csatorna, majd továbbhaladva a Kunérkerti csatorna, melyek már külterületen helyezkednek el. A projekt kapcsán hét mérföldkő került betervezése, a tervek elkészítésével kezdődően, a hetedik szoft tevékenység lezárásával befejeződött.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.29.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------

2020. szeptember 24.  :

 
---------------------------------------------------------------
 
Szemléletformálás
 

 

---------------------------------------------------------------
 
 


ERFA

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.