------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja Füzesgyarmaton

2019. July 11. 12:30
 footer_3

Projekt címe: „Leromlott területek rehabilitációja Füzesgyarmaton”
Projekt azonosítószám : TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Ösvény Esélynövelő Alapítvány

                            Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.

Projekt címe: Leromlott területek rehabilitációja Füzesgyarmaton

Szerződött támogatás összege: 119.968.473.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a Füzesgyarmaton telepszerű körülmények között élő lakosság életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése.

A projekt keretében Füzesgyarmat Sársziget városrész lakófunkciójának erősítése, fejlesztése valósul meg. Sársziget városrészben a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet indokolja az alábbi tevékenységeket:

 Önállóan támogatható tevékenységek

- A beavatkozási helyszínen önkormányzati bérlakásként funkcionáló lakások építése 5525 Füzesgyarmat, Gacsári u. 90., Gacsári u. 37., Gacsári u. 49., című ingatlanokon, illetve a bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek, melyek élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezések.

A lakások 103,23 m2 bruttó beépített alapterülettel, az alábbi helyiségekkel kerülnek kivitelezésre: előszoba (6,65m2), konyha (15,6 m2), kamra (6m2), Gardrób (5,25m2), Fürdő (6,65m2), Nappali szoba (16m2), Háló szoba (11,6m2), Fedett terasz (6,41m2)

Az ingatlanok tervezése és kivitelezése során kiemelten került figyelembe az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelmény. A tervezés és megvalósítás során az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásai betartásra kerülnek.

 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • Foglalkoztatást elősegítő funkció

Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, a foglalkoztatás elősegítésének érdekében, kapcsolódva a TOP-5.2.1-15 konstrukcióban benyújtott „Komplex program megvalósítása Füzesgyarmaton” című projekthez.

  • Egyéb kapcsolódó fejlesztések

Közterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása

Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, melyek a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő – akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, Bacsó, Áchim és Somogyi utcák szilárd burkolattal történő ellátása.

 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- Energiahatékonysági intézkedések

- Akadálymentesítés

- Nyilvánosság biztosítása

Jelen projekt infrastrukturális beavatkozásait a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyeket a benyújtott TOP-5.2.1 intézkedés finanszíroz.

A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével ún. „támogató csoport” kerül létrehozásra, mely mind a jelen projekt, mind a TOP-5.2.1 j. Felhívásban megvalósított projektet segíti.

A helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre áll a szükséges és alkalmas közösségi tér. A fejlesztendő út és térburkolatok a fenntartási időszak végéig nem kerül megbontásra. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában, a pályázó esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. év 09. hó 27. nap

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------

  04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05

 
---------------------------------------------------------------

 2020. augusztus 18.  :

  04 05

 
---------------------------------------------------------------

 2020. május 04.  :

  01 02

 
---------------------------------------------------------------

 2020. április 01.  :

  DSC_2151.JPG DSC_2150.JPG DSC_2147.JPG DSC_2151.JPG DSC_2150.JPG DSC_2147.JPG DSC_2151.JPG DSC_2150.JPG DSC_2147.JPG DSC_2151.JPG DSC_2150.JPG DSC_2147.JPG DSC_2151.JPG DSC_2150.JPG DSC_2147.JPG DSC_2151.JPG DSC_2150.JPG DSC_2147.JPG

 
---------------------------------------------------------------

 2019. szeptember 23.  :

  56661869.jpg T20180815_094319.jpg

 
---------------------------------------------------------------
 
 


ERFA

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.