------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2011.09.08-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2011.09.08-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. szeptember 8-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

A megújuló energiaforrás-hasznosítási programra kötött szerződés végrehajtásáról tájékoztatás

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szöllősi Sándor - Sárinvest Kft. munkatársa

   

2.

Javaslattétel a Kastélypark fürdőnél keletkező metángáz felhasználására

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Márton fürdővezető

   

3.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

   

4.

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

 

5.

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási kérelmek alapján

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

6.

Rendeletmódosítások
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

7.

A Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

  Előadó: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető
   

8.

Az iskolás és óvodás gyermekek részére palackos víz biztosításának szükségességéről döntés

  Előadó: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 

9.

Utcanévváltozásról döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

10.

Baross-Klapka út útépítés kivitelezéséhez biztosított önerő módosítása

  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser
   

11.

",,Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10. öbl.) szennyvíz csatornázása, szennyvíz tisztító telep bővítése" című, EU-támogatással megvalósuló Projekthez 'Hitelfelvétel önerő biztosítására' tárgyú részvételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása. (zárt ülés)

   

12. 

",,Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése" című pályázatra a kivitelező kiválasztására beérkezett ajánlatok elbírálása (zárt ülés)

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

13.

Vállalkozói alapra beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

 14.

Díszpolgári cím adományozására javaslat (zárt ülés)
  Előadó: Bere Károly polgármester
   

15.

Bejelentések

15/1

Ingatlan-felajánlások

15/2

Széchenyi utcai óvoda épületakusztikai vizsgálatáról szóló szakvélemény megtárgyalása

15/3 

Békés megye új rendezési tervének véleményezése

15/4

Lovas Barátok Egyesületének kérelme rendezési terv módosítására és kezességvállalásra

15/5

Bizottsági tagságról való lemondás, és új bizottsági tag választása 

15/6

Nyílt levél a képviselőkhöz 

15/7

Mozi üzemeltetésére vonatkozó szerződés felbontásáról és az ingatlan további hasznosításáról döntés, a TrinityFilm Bt-vel kötött munkahelyteremtő támogatási szerződés felbontása, (zárt ülés)

15/8

Fellebbezés a szociális bizottság döntése ellen, (zárt ülés)

15/9

Arany J. Tehetséggondozó Programban való részvételről döntés (zárt ülés)

 15/10

ELŐTERJESZTÉS a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosítása napirend tárgyalásához

 

Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény SZMSZ módosítás feladatellátás bővítése céljából, a mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás tevékenységi körében

 

 

 

 

Füzesgyarmat, 2011. augusztus 31.

 

 

Bere Károly

 

polgármester  TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.