------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.04.26-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.04.26-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója a hivatásos tűzoltóság 2011. évi működéséről.

 

Előadó: Túti János parancsnok

   

2.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

   

3.

Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

4.

A Környezetvédelemről szóló többször módosított 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

5.

Az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

6.

Közalkalmazottak és köztisztviselők elismeréséről szóló rendelet-tervezet elfogadása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester
   

7.

",,Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal szociális épületének felújítása" elnevezésű pályázat benyújtásáról döntés.

 

Előadó: Bere Károly polgármester

   

8.

Kistérségi Tourinform Iroda füzesgyarmati szerkesztőségi iroda kialakításáról döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Tőkésné Gali Mónika irodavezető
 

9.

Kastélypark Fürdő Kft., mint előtársasági időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolójának, valamint a FEB Szabályzat és a Javadalmazási Szabályzat elfogadása.
  Előadó: Kovács Márton ügyvezető
   

10.

Folyószámla hitelkeretről döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető
   

11.

A Start közmunkaprogram megvalósításához gazdasági épület vásárlásáról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

12.

Bejelentések

12/1

Könyvvizsgáló megbízásáról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

12/2

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntés.
  Előadó: Botlik Tiborné jegyző

12/3

Dr. Szabó Andrea és Kovács Zsolt és társai beépítési kötelezettséggel és visszavásárlási joggal vásárolt telkekre határidő hosszabbításról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

 

Füzesgyarmat, 2012. április 19.

 

 

Bere Károly

 

polgármester  TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.