------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.06.21-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.06.21-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. június 21-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1.

A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. - mint önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság - ügyvezetőjének beszámolója.

 

Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó kft. ügyvezetője

   

2.

A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány beszámolója a működéséről.

 

Előadó: Gorgyánné Nagy Annamária a kuratórium titkára

   

3.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester

   

4.

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények intézmény-vezetői állásra kiírt pályázat elfogadása. 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

5.

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítása és tájékoztató az eddigi támogatásokról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

6.

Eredményesen szereplő füzesgyarmati lakosok elismeréséről szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
   

7.

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

8.

Füzesgyarmat város rendezési tervének módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

9.

A szennyvízcsatorna-hálózat beruházáshoz EU-önerő alap megelőlegezésére hitel felvételéről döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető
   

10.

Bejelentések

10/1

játszótér építésről döntés.

10/2

Lovas Barátok Egyesületének kérelme kezességvállaláshoz.

 

 

Füzesgyarmat, 2012. június 13.

 

 

Bere Károly

polgármester  TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.