------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

2013.11.28. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2013.11.28. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

2. Napirendi pont

 

Tájékoztató Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

 

Előterjesztés - Tájékoztató Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

 

Előterjesztés - Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének .... . . /2013. (XI .28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról (Tervezet)

 

Előterjesztés - Füzesgyarmat Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2013. I-III. időszakra vonatkozó előirányzat módosításáról

 

3. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat város Településrendezési Tervének módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

ELŐTERJESZTÉS - Településrendezési Terv módosítása

 

Előterjesztés - Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. rendeletének módosításáról (tervezet)

 

4. Napirendi pont

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadása.

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadása

 

5. Napirendi pont

 

A köztemetés és a temetkezés rendjéről szóló rendelettervezet elfogadása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, kiegészítése

 

6. Napirendi pont

 

A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a fenntartói feladatokról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

ELŐTERJESZTÉS - A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a fenntartói feladatokról

 

BESZÁMOLÓ A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 2013-ben végzett tevékenységeiről

 

Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2014 évi költségvetési terve (Excel)

 

7. Napirendi pont

 

A napközi konyha üzemeltetőjének kiválasztása (zárt ülés)

 

8. Napirendi pont

 

Bejelentések

 

8.1

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Kérelem az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről a használatukban lévő IFA típusú tűzoltó személygépjármű eladásáról

 

8.2

A Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának jóváhagyása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

 

8.3

 

 

Szijjártó Róbert járdaáthelyezési kérelme (zárt ülés)

   Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.