------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2017. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2017. március 30-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2017. március 30-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. Beszámoló a Füzesgyarmati Napközis Konyha 2016. évi működéséről
  Előadó: Szabó Zoltánné, élelmezésvezető

3. Beszámoló a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató beindításával kapcsolatban elvégzett feladatokról
  Előadó: Kecskeméti Ilona, intézményvezető

4. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi munkatervéről és szolgáltatási díjairól
  Előadó: Lévainé Homoki Éva, intézményvezető

 Melléklet

5. A Hegyei János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv vezetői pályázatának kiírásáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Fehér László, aljegyző

6. A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. pályázat benyújtásáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének V. számú módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

8. Munkamegosztási megállapodások megkötése az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekkel
  Előadó: Szélpál Ildikó, pénzügyi osztályvezető, Dr. Blága János, jegyző

9. Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal számviteli szabályzatainak felülvizsgálatáról
  Előadó: Szélpál Ildikó, pénzügyi osztályvezető, Dr. Blága János jegyző

10. Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
  Előadó: Szélpál Ildikó, pénzügyi osztályvezető

11. A gyermekétkezetés térítési díjainak felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János, jegyző

12. A Bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról
  Előadó: Gazsóné Kovács Andrea, bölcsőde vezető

13. Házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat átadásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

14. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés kötéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Fehér László, aljegyző

15. „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéséről” elnevezésű pályázat benyújtásáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Mata Zoltán, beruházási ügyintéző

16. Önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztésekre vonatkozó pályázat benyújtásáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Mata Zoltán, beruházási ügyintéző

17. Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Tőkésné Gali Mónika, Tourinform Irodavezető

18. „Esély Otthon” című pályázat benyújtásáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Csák Zsolt, műszaki csoportvezető

19. Bejelentések

 19.1 Vízterhelési díjakról 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 19.2 Ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

20. ZÁRT ÜLÉS

 20.1 Kitüntetésekkel kapcsolatos ügyek 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 20.2 Helyi adókkal kapcsolatos egyeztetés 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2017. március 24.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.