------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése Füzesgyarmati Napközi Konyha

2024. May 23. 12:25
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése Füzesgyarmati Napközi Konyha

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése Füzesgyarmati Napközi Konyha

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése a Füzesgyarmati Napközi Konyhára, az ajánlattételi felhívás (ajanlatiadatlap_2348-1_2024.xlsx) melléklete szerint.

 

Megnevezése

db

nettó egységár

nettó érték

áfa

bruttó érték

1.

Arcadia mélytányér 22,5 cm 0,37 liter

204

 

 

 

 

2.

Arcadia lapostányér 25 cm

204

 

 

 

 

3.

Arcadia lapostányér 19 cm

204

 

 

 

 

4.

Arcadia salátás-kompótos tálka, 13,5 cm, 100 ml

204

 

 

 

 

5.

Arcadia ováltál 37 cm, porcelán

50

 

 

 

 

6.

Leveses tál, 2 liter, porcelán

100

 

 

 

 

7.

Adagtányér-főzelékes tányér, 21 cm, 0,75 l, törhetetlen polikarbonát

120

 

 

 

 

8.

Adagtálka-levestálka, 19 cm, 0,7 l, törhetetlen polikarbonát

120

 

 

 

 

9.

Boston evővilla

204

 

 

 

 

10.

Boston süteményes villa

204

 

 

 

 

11.

Boston evőkés vékony

204

 

 

 

 

12.

Boston evőkanál

204

 

 

 

 

13.

Boston kávéskanál

120

 

 

 

 

14.

Boston levesmerőkanál

50

 

 

 

 

15.

Boston szervírozó kanál

100

 

 

 

 

16.

Boston szervírozó villa

50

 

 

 

 

17.

Boston tortalapát

5

 

 

 

 

18.

Pálinkás pohár, 30-50 ml, jeles, üveg

150

 

 

 

 

19.

Kouros pezsgős flőte 190 ml, üveg

204

 

 

 

 

20.

Ribier boros kehely, 350 ml

100

 

 

 

 

21.

Presszó kávéspohár 160 ml, üveg

120

 

 

 

 

22.

Marocco vizespohár 330 ml, üveg

204

 

 

 

 

23.

Kenyérkosár, 21,5 cm, műanyag

50

 

 

 

 

24.

Műanyag trapéz tálca, 47,5×34 cm

100

 

 

 

 

25.

Kancsó zöld tetővel, mércés, 1,8 l, polipropilén

30

 

 

 

 

26.

Polikarbonát pohár átlátszó 170 ml (törhetetlen)

100

 

 

 

 

27.

Abrosz 140×220 cm fehér damaszt

30

 

 

 

 

28.

Asztali patika 4 részes rozsdamentes

50

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg, melyhez csatolnia kell a felhívás mellékleteként szereplő ajanlatiadatlap.xlsx állományt. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig teljes körűen megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2024. május 30. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

 Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2024. május 31. 10 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli é a fenti időpontban bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi Szerződést.

 1. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Napközi Konyha vezetőjénél személyesen a fenti címen, vagy telefonon, a 06-30-605-6777 telefonszámon hivatali ügyfélfogadási időben. A beszerzésre kerülő termékek további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Kiszállítás határideje:    legkésőbb 2024. június 20-ig

Fizetési határidő:         a teljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

Füzesgyarmat, 2024. május 23.

 

Koncz Imre
polgármester

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ajanlatiadatlap_2348-1_2024.xlsx

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.