------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002 pályázat, a „Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton”

2024. April 05. 11:15
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002 pályázat, a „Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton”

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002 pályázat, a „Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton”

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002 azonosító számon „Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton” címmel beruházást kíván megvalósítani, melyre EU támogatást nyert. Feladat a szükséges közbeszerzési és közbeszerző szaktanácsadói feladatok elvégzése, ennek keretében részben nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása, részben az Önkormányzat saját vállalkozásával in-house szerződés előkészítése és a közbeszerzési törvényből in-house szerződés tekintetében elvégzendő eljárási cselekmények lebonyolítása.

A projekt megvalósítása kapcsán a közbeszerzés teljeskörű lebonyolítására illetve az in-house szerződés előkészítésére az Önkormányzat felelős akkreditált Közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz.

Megbízott feladata az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása valamint az in-house szerződésre az alábbi részletezettséggel:

Eljárásrend meghatározása

-              Ajánlati felhívás előkészítése

-              Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása

-              Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi

dokumentum feltöltése

-              Ajánlattevői kérdések megválaszolása

-              Bontási eljárás lebonyolítása

-              Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése

-              Beérkezett ajánlatok szakmai értékelése

-              Szakmai javaslattétel nyertes Ajánlattevő személyére

-              Képviselet Döntőbizottsági eljárás során

-              Összegezés megküldése

-              Szerződéskötési eljárás koordinálása

-              Közbeszerzések Hatóságának részére az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldése (EKR használattal)

-              Az EPTK közbeszerzési felületének kezelése a jelen közbeszerzés vonatkozásában

-              Az in-house szerződéskötés közbeszerzési-szakmai előkészítése

 1. Szerződéses feltételek

Érvényes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékében való elérhetőség.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb

árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően

megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg

nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is, amiben ki kell térni az eredménytelen

közbeszerzési eljárás esetén a megismételt eljárás díjára is (díjmentesség esetében is). A sikeresen beérkezett

ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre

nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez

ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti

jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem

felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határidej
  2024.
  április 15. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat

úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan

megküldésre kerüljenek.

 1. 7. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. 8. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2024. április 16. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8.

pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít

lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok

értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő

döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az

Vállalkozói/Megbízási Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen,

vagy telefonon a 06-20-395-9220 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

Az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatban: műszaki csoport, telefonon: 06-20-395-9220 e-mailen: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi

felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. 11. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék

tartozása áll fenn Füzesgyarmat Város Önkormányzata felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Időtartama: szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljes körű elvégzéséig

Fizetési határidő: a feladatok teljes körű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési

szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el :

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

Füzesgyarmat, 2024. április 05.

 

Koncz Imre
polgármester

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.