------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Közszolgáltatási Ösztöndíj PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2024

2024. May 22. 13:20
 footer_3
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 5/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet Közszolgáltatási Ösztöndíj Programra felsőoktatási hallgatók számára

 

 1. A pályázat célja

A közszolgáltatási ösztöndíj létrehozásának célja, a felsőoktatási intézményben tanuló helyi tehetségek tanulmányainak támogatása, elősegítve ezzel a Füzesgyarmaton való letelepedését és szakmai tudásának helybeni kamatoztatását.

 

 1. A támogatás mértéke és a kifizetés módja
 • A tanulmányi ösztöndíj összege a pályázat benyújtását követő tanév szeptemberétől januárig (I. félév) és a tanév februártól júniusig (II. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 50.000.- Ft. pályázóként. Legfeljebb 10 fő pályázó részére
 • A támogatás kifizetésére a megállapított időtartam alatt havonta kerül sor. Azon pályázó részére, aki tanulmányait nem állami finanszírozás keretében teljesíti, kérelmére az ösztöndíj egyösszegben, előlegként kifizethető.
 • Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb az adott szak képzési idejével azonos időtartamig folyósítható.

 

 1. A pályázati feltételek
 • Olyan szakon folytat felsőfokú tanulmányokat, amely alapján az Önkormányzati feladatellátásban, felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőként, közalkalmazottként, pedagógusi szolgálati jogviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyba lenne foglalkoztatható,
 • Füzesgyarmat város területén működő vállalkozástól szándéknyilatkozattal vagy tanulmányi szerződéssel rendelkezik, amely alapján a felsőfokú tanulmányok elvégzését követően az érintett munkáltató legalább 3 évig tartó foglalkoztatását vállalja,
 • más pályázókhoz viszonyítva jobb tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban, amelyet csak az azonos szakon vagy azonos képzési területen felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók közötti rangsorolás során lehet vizsgálni,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
 
 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
  • Olyan szakon folytat felsőfokú tanulmányokat, amely alapján az Önkormányzati feladatellátásban, felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőként, közalkalmazottként, pedagógusi szolgálati jogviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyba lenne foglalkoztatható,
  • Füzesgyarmat város területén működő vállalkozástól szándéknyilatkozattal vagy tanulmányi szerződéssel rendelkezik, amely alapján a felsőfokú tanulmányok elvégzését követően az érintett munkáltató legalább 3 évig tartó foglalkoztatását vállalja,
  • más pályázókhoz viszonyítva jobb tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban, amelyet csak az azonos szakon vagy azonos képzési területen felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók közötti rangsorolás során lehet vizsgálni,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
 • Kitöltött pályázati adatlap
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő szempontokról szóló igazolás

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni Közszolgálati Ösztöndíj Program megnevezést

vagy

 • Személyesen: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. (Szociális irodájában)
 • A pályázati adatlap a város honlapjáról letölthető (fuzesgyarmat.hu)
 • illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális irodájába igényelhető

 

     A pályázat benyújtásának határideje: 2024. szeptember 20

 

 1. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2024. szeptember 30-ig.

 

Füzesgyarmat, 2024. május 16

 

 

Koncz Imre
polgármester

 A teljes felhívás letölthető-nyomtatható pdf: ITT
Melléklet kitölthető-letölthető-nyomtatható pdf: ITT

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.