------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ 08.19-09.18.

2021. augusztus 18. 18:35
 footer_3
 
PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS
ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA

 

 

FÜZESGYARMAT VÁROS

teljes közigazgatási területére vonatkozó

új településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközei

(településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv),

továbbá szükség esetén a kapcsolódó településképi eszközök

egyeztetése vonatkozásában

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §, valamint Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 7/2017. (VI.02.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a

„Füzesgyarmat Város településfejlesztési koncepció tervezete”,

„Füzesgyarmat új településrendezési eszközei, településszerkezeti terv, településszerkezeti terv leírása, Közbenső véleményezési dokumentáció”, valamint

"Füzesgyarmat város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló rendelet tervezetet, továbbá kapcsolódó munkarészeket

a teljes eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja.

A kapcsolódó munkaközi tájékoztatási dokumentáció teljes terjedelemben megtekinthető a https://cloud.koszeghy.hu/wl/?id=4f1nPNtB9ikV7k5safbsFA7m8Pfp3Hxp

internetes elérhetőségen, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatalban (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.)

A partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. LVIII. törvény 165. § (2) c) bekezdésében foglaltak, és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Kormányrendelet alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § c) felhatalmazása alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra.

A lakossági fórum 2021. augusztus 19. – 2021. szeptember 18. közötti időszakban kerül meghirdetésre, melyhez kapcsolódóan a véleményeket, észrevételeket:

-    postai úton ajánlott levélben (Koncz Imre polgármester, Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. címre), vagy

-    elektronikus levélben a barabasne@fuzesgyarmat.hu e-mail címre lehet megküldeni.

 

Füzesgyarmat, 2021. augusztus 18.

 

Koncz Imre S.K.
polgármester

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.