------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

M e g h í v ó 2024. február 8-án tartandó testületi ülésre

2024. February 02. 13:15
 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2024. február 8-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. A Hegyesi János Városi Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolója és munkatervének elfogadása
  Előadó: Huszár Róbert, intézményvezető
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

 Melléklet

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

5. Előterjesztés a következő 3 évre várható saját bevételek alakulásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: Szociális

Melléklet

6. Előterjesztés a költségvetés megalapozásához kapcsolódó díjmértékekről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

7. Előterjesztés Füzesgyarmat demográfiai helyzetének javítására vonatkozó intézkedési tervről
  Előadó: Zs. Nagy Sándor, képviselő
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

Melléklet

8. Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságolási tervéről
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

9. A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv megszüntetéséről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

10. A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

11. Előterjesztés a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

12. A volt KMB Iroda épületének hasznossítására vonatkozó pályázatok elbírálásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

 

-------------------------------

Az összevont bizottsági ülés időpontja: 2024. február 6. 16.30. helye: Városháza nagyterme.

A 3. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztések 2024. február 5-én kerülnek kiküldésre.

A 12. ponthoz kapcsolódó előterjesztés és a beérkezett pályázati anyagok a beérkezést követően kerülnek kiküldésre a Tisztelt Képviselő-testület részére.

 

 
 
Füzesgyarmat, 2024. február 2.
Koncz Imre
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.