------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Egészségfejlesztési iroda munkatárs tisztségének betöltésére

2021. június 22. 13:30
 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat
 
– mint a Füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda (EFI) egyszemélyes fenntartója – pályázatot hirdet
 

egészségfejlesztési iroda munkatárs tisztségének betöltésére diplomás ápoló vagy OKJ ápoló végzettséggel

 

A pályázat kiírója:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

Munkáltató:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

A kinevezési jogkör gyakorlója: Füzesgyarmat Város Polgármestere

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Füzesgyarmat Város Polgármestere

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkaviszony  időtartama:
A munkaviszony határozott időre,  2021.07.01-2021.12.31 -ig szól, mely évente hosszabbításra kerülhet.

Jogállás:

 Jelen pályázati kiírás alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor, ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525, Füzesgyarmat, Egészségfejlesztési Iroda

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az Egészségfejlesztési Iroda napi munkájának segítése, adminisztratív feladatok ellátás
 • segítségnyújtás a helyi vérvételi mintavételi hely működtetésében, adminisztrációjának ellátásában, közreműködés a minták levételében

Illetmény és juttatások: Kérjük feltüntetni a bérigényt a csatolandó önéletrajzban

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • diplomás ápoló, vagy OKJ ápoló végzettség
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű probléma megoldásra való képesség
 • kiváló kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajzot
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Blága János jegyző nyújt, a 06 66 491 058 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: EFI munkatárs.

vagy,

 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Füzesgyarmat. 2021. június 21.

 

 

Koncz Imre
polgármester
 
 
 


  TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.