------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmati Bölcsőde - Kisgyermeknevelő

2021. június 16. 11:40
 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

Füzesgyarmati Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Mátyás utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével. A csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése együttműködésben a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, kisgyermeknevelő, -gondozó
 • kisgyermeknevelésben szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges- kezeléséhez hozzájárul, illetve hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
 • oklevél és/vagy bizonyítványok másolata

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság
 • pontosság
 • csapatmunkára való képesség
 • gyermekszeretet
 • kiváló kommunikációs készség
 • A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete és alkalmazása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 12 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető nyújt, a 06 66 491 182 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3666-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő

          vagy,

 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtási határidőt követően Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Füzesgyarmat Város Honlapján www.fuzesgyarmat.hu – 2021. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 21.

 

 

 Füzesgyarmat, 2021. június 16.

 

Koncz Imre
polgármester
 
 
 


  TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.