------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Igazgatói állás betöltésére

2022. május 06. 13:55
 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
 

a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

igazgatói

állásának betöltésére pályázatot hirdet.

 

A munkaviszony időtartama: 2022. július 1-től legfeljebb 5 év,

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2022. július 1-től 2027. június 30-ig).

A munkavégzés helye: Füzesgyarmat (Békés megye), Mátyás u. 10.

Illetmény és juttatások:

Az intézményvezető javadalmazását a Képviselő-testület, a megválasztással egyidejűleg határozza meg.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a képzés, munkakör betöltését követő két éven belüli elvégezése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kommunikációs ismeretek,
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 • Helyismerettel rendelkezés.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • részletes szakmai és vezetési programot,
 • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.

Az álláshely betölthető: legkorábban 2022. július 1-én.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás fenntartó vagy az intézmény honlapján való közzétételtől számított 30. nap, de legkésőbb 2022. június 10.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületének címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó nevét, valamint az intézményvezetői pályázatra vonatkozó utalást, a munkakör megnevezését: „Igazgató”
 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére külön, eseti bizottságot hoz létre. A pályázatról a Képviselő-testület a bíráló bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 
 
 


  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.