------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

Településszerkezeti terv 2022

2022. március 18. 10:25
 footer_3

 

 Településszerkezeti terv 
KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
 

Füzesgyarmat Város

teljes közigazgatási területére vonatkozó

új településszerkezeti terv és leírásról, valamint

új helyi építési szabályzat és szabályozási tervről történő tájékoztatás

 

Tájékoztatom, hogy jóváhagyásra került a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet eljárásrendje és tartalmi követelményei alapján készített, a város közigazgatási területére vonatkozó új településszerkezeti terv és leírás, valamint új helyi építési szabályzat és szabályozási terv, (a továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) ezáltal hatályát vesztette a korábbi településrendezési terv.

Az új településrendezési eszközök:

  • Településszerkezeti terv és leírás elfogadásáról szóló 11/2022. (II.10.) határozat, valamint
  • Füzesgyarmat város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény építésjogi követelményeinek értelmében építési munkát végezni - többek között - a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet. Füzesgyarmat város helyi építési szabályzata a település sajátosságait figyelembe véve meghatározta az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési jogokat, követelményeket és kötelezettségeket is.

A város közigazgatási területére készített új településszerkezeti terv és leírás, valamint új helyi építési szabályzat és szabályozási terv megtekinthető a település honlapján (elérhetőség: http://fuzesgyarmat.hu), továbbá a jóváhagyott helyi építési szabályzat az njt.hu/önkormányzati rendeletek között is.

Füzesgyarmat, 2022. március 9.

Tisztelettel:                  

Koncz Imre

polgármesterTelepülésszerkezeti tervT-1 Településszerkezeti terv.pdf

megtekinthető-letölthető a nagyméretű pdf fájl az ikonra kattintva


Településszerkezeti terv leírás.pdf

megtekinthető-letölthető a nagyméretű pdf fájl az ikonra kattintva


V-1 Településszerkezeti változások.pdf

megtekinthető-letölthető a nagyméretű pdf fájl az ikonra kattintva

 Településfejlesztési koncepcióFüzesgyarmat Varos Településfejlesztési Koncepciója.pdf

megtekinthető-letölthető a nagyméretű pdf fájl az ikonra kattintva

 HÉSZ HÉSZ.pdf

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva


2. melléklet SZ-1 jelű Szabályozási terv.pdf

megtekinthető-letölthető a nagyméretű pdf fájl az ikonra kattintva


Szabályozási terv egy tervlapon.pdf

megtekinthető-letölthető a nagyméretű pdf fájl az ikonra kattintva  TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.