------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Falak utólagos szigetelése injektálással a Városháza és a Városétkeztetési konyha épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan

2021. szeptember 21. 08:05
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Falak utólagos szigetelése injektálással a Városháza és a Városétkeztetési konyha épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Falak utólagos szigetelése injektálással a Városháza és a Városétkeztetési konyha épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Oláh Zoltán ügyvezető

Telefon: 06 20 429 8541

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Vállalkozó az falak utólagos szigetelését végzi el a Városháza (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) és a Városétkeztetési konyha (5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 7.) épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan, a mellékelt Excel tábla, műszaki dokumentációk és tervek alapján.

 1. Egyéb információk

Megrendelő az ajánlattétel előtt a munkaterület bejárását biztosítja előzetes egyeztetés alapján.

A tevékenységhez szükséges műszaki dokumentációk, a tervek és az ajánlattételi felhívások az alábbi linken érhetőek el:

https://drive.google.com/drive/folders/1FpO384O3Z_FCUeegE_O8RBiYpJOF_CrV?usp=sharing

Amennyiben a vállalkozó álláspontja szerint a mellékelt tervdokumentáció alapján a kivitelezés nem valósítható meg, az ajánlattétel előtt Ajánlatkérővel egyeztetnie szükséges a tervezett változtatásokról.

Az épület falszerkezeteinek szigetelését a mellékelt szigetelési szakvélemény alapján kell készíteni. A homlokzati falak és szükség szerint a belső falazatok nedves szakaszait, a szigetelési szakvéleményben javasolt nyomás alatti injektáláson alapuló technológia alkalmazásával kell elkészíteni. Az injektálás helyén készült furatok maximum 25 cm furattávolsággal készülnek, maximum 8 cm sortávolsággal, az alkalmazandó furathossz a falvastagságnál maximum 8 cm-rel rövidebb, a furat átmérője 20 mm. A furatok elkészítését követően azokat sűrített levegővel tisztítani és portalanítani kell, ezután következik a szerelhető fémpakkerek elhelyezése, majd a furatok középnyomáson történő injektálása a szakvéleményben előírt szigetelőanyaggal. Az injektálást követően a furatok speciális üregkitöltő habarccsal kerülnek kitöltésre.

Lábazati szigetelés: a külső oldalon letisztított, kifugázott téglafelületeket 2 rtg bitumenbázisú bevonatszigeteléssel kell ellátni a járdaszinttől minimum 30-40 cm magasságig illetve a vízszintes falszigetelés magasságáig. Javasolt szigetelés: Mapei Plastimul Primer alapozó és Mapei Plastimul 1K Super Plus kenhető szigetelés.

Felújító szárítóvakolatok készítése: Az épület főhomlokzaton kívüli három homlokzatának sótól és nedvességtől károsodott vakolatainak felújítását speciális anyagokkal kell elkészíteni. A láthatóan károsodott szakaszokon túl min. 50-70 cm-rel felújító vakolatrendszer készül a károsodott vakolat lebontását követően. Első munkafázis Mapei PoroMap Rizzano sólekötő előfröcskölő gúzréteg felhordása min. 100 %-os fedésben. A száradási idő után PoroMap Intonaco felújító szárazhabarcs rendszer alapvakolat készítése min. 25 mm vtg-ban, nagyobb vastagság esetén üvegszövet beágyazásával. Ezt követően 3- 4 mm vtg-ú PoroMap Finitura páraáteresztő simítóvakolat réteg készül. Belső falfelületeken Mapei Silancolor páraáteresztő festék alkalmazható 2 rtg-ben.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg nettó összes értéken, ezen kívül csatolnia szükséges az ajánlattételi felhíváshoz csatolt „Injektálás konyha, hivatal.xlsx” teljes körűen kitöltött részletes árajánlatát is (Injektálás konyha, hivatal lapfül Anyag egységár és Díj egységre oszlopainak kitöltésével). A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2021. október 08. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2021. október 22. 09 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 3 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 7 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Az ajánlatadás technikai feltételeivel kapcsolatban: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon, a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban: 20-429-8541 telefonszámon lehet.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Feladatok elvégzésének határideje:        2022. 05. 31-ig

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok 

Füzesgyarmat, 2021. szeptember 20.

 

Oláh Zoltán
ügyvezető

 

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.