------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Lapszabászati tevékenység elvégzése és bútorkellékek beszerzése

2020. December 10. 11:10
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Lapszabászati tevékenység elvégzése és bútorkellékek beszerzése, Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft részére.

Az ajánlattételi felhívás tárgya:Lapszabászati tevékenység elvégzése és bútorkellékek beszerzése, Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft részére.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Turbucz Róbert, ügyvezető

Telefon: 30-564-2737

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Lapszabászati tevékenység elvégzése és bútorkellékek beszerzése Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. részére az alábbiak szerint:

Anyagvastagság: egységesen 1,8cm, kivéve a külön vastagság mérettel ellátott sorok.

Élzárás: 2mm vastag, a méret oszlopban megjelölt oldalakon

Méret (cm): hossz x szélesség (x vastagság)

db

Szín (Kastamonu bútorlap esetén)

Tartozék

178 x 80

1

A804

 

80 x 80

8

A804

 

178 x 39

3

 A804

 

 

4

 

görgő láb

190 x 25

4

 A804

 

76,4 x 38

15

A804

 

76,4 x 6

12

A804

 

80 x  10

2

 A804

 

189 x 79

2

HDF lemez fehér

 

 

8

 

10 cm magas kerek fém láb

220 x 130

1

A804

 

73 x 70

2

D143

 

150 x 15

2

D123

 

130 x 25

1

A804

 

155 x 70

1

A804

 

85 x 25

1

A804

 

70 x 25

1

A804

 

155 x 61

1

A804

 

155 x 56

1

A804

 

155 x 15

1

A804

 

85 x 40

1

A804

 

70 x 40

1

A804

 

85 x 25

1

A804

 

70 x 25

1

A804

 

190 x 25

2

A804

 

190 x 58,2

2

A804

 

85 x 85

6

A804

 

 

6

 

10 cm magas fém láb

160 x 60

3

A804

 

150 x 10

10

A804

 

60 x 10

10

A804

 

 

16

 

75 cm magas kerek fém láb

150 x 150

1

A804

 

 

10

 

75 cm magas kerek fém láb

190 x 16

8

A804

 

76,4 x 16

20

A804

 

44,4 x 16

20

A804

 

189 x 79

4

HDF lemez fehér

 

189 x 47

2

HDF lemez fehér

 

 

4

 

10 cm magas fém láb

190 x 25

40

A804

 

76,4 x 25 x 2,5

100

A804

 

76,4 x 25

20

A804

 

189 x 79

20

HDF lemez fehér

 

80 x 10

20

A804

 

 

80

 

10 cm magas fém láb

170 x 50

40

A804

 

76,4 x 50 x 2,5

80

A804

 

76,4 x 50

20

A804

 

76,4 x 10

22

A804

 

 

80

 

10 cm magas fém láb

210 x 35

8

A804

 

158,8 x 45,2

2

D143

 

50 x 45,2

4

D123

 

88,4 x 34,5

20

A804

 

209 x 91

6

HDF lemez fehér

 

 

2

 

biztonsági rúdzár

 

8

 

fém fogantyú

 

20

 

10 cm magas fém láb

150 x 70

2

D123

 

180 x 70

1

D123

 

150 x 68,2

2

D123

 

180 x 68,2

1

D123

 

150 x 40

2

D123

 

150 x 25

2

D123

 

150 x 35

2

D123

 

180 x 40

1

D123

 

180 x 35

1

D123

 

200 x 35

1

D123

 

70 x 50

4

D123

 

49 x 20

6

D123

 

46,4 x 7

4

D123

 

100 x 19

12

D123

 

70 x 50

4

HDF lemez fehér

 

 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az adásvételi szerződés tartalmazza.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy ajánlatában meg kell jelölnie a termékek eladási árát (nettó és bruttó összeggel).                        

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg összevont nettó értéken, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. december 16. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. december 17. 09 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi Szerződést.

 1. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon, a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Teljesítési határidő:              2021 január 29.

Fizetési határidő:                 a teljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete:

1. sz. melléklet: Adásvételi szerződés (tervezet)

 

Füzesgyarmat, 2020. december 04.

 

Turbucz Róbert
ügyvezető

 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.