------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Mezőgazdasági és szociális tevékenységhez kapcsolódó termékek beszerzése

2021. február 22. 10:05
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Mezőgazdasági és szociális tevékenységhez kapcsolódó termékek beszerzése, Füzesgyarmati Város Önkormányzata részére.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Mezőgazdasági és szociális tevékenységhez kapcsolódó termékek beszerzése, Füzesgyarmati Város Önkormányzata részére.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Mezőgazdasági és szociális tevékenységhez kapcsolódó termékek beszerzése, Füzesgyarmati Város Önkormányzata az alábbi termékek tekintetében, 2021. március 01-05. közötti kiszállítással.

termék neve

mennyiség

tulajdonság

mártott végű gumikesztyű

40 pár

 

gumikesztyű  100db/cs

1 doboz

 

méhészkesztyű

3 pár

 

méhészruha (méhészoverál)

1 db

 

védősapka (méhészkalap)

2 darab

 

ecet 20%

10 liter

 

Actara

1 liter

 

Folicur

1 liter

 

Bordóilé+kén

4 liter

 

Topas

1 liter

 

Decis Mega

1 liter

 

Dithane M45

1 kg

 

Bravo 500

1 liter

 

Force 1,5 G talajfertőtlenítő

25 kg

 

ásványvíz 1,5 literes

306 db

 

cukor

700 kg

 

madzag(bálakötöző)

1 db

 

befőttes üveg + tető 720ml

55 db

 

befőttes üveg + tető 340 ml

100 db

 

mézeshordó csatos fedővel 120l

7 db

erősített,vastagfalú

fedelező villa

4 db

 műanyag

kaptárvas

1 db

 

műlép

35 kg

 

füstölő(méhészet)

1 db

 

fedelező kád (2 méteres inox)

1 db

2 méteres inox

dróthuzal

850 m

horganyzott drót 0,4 mm

keretszegelő szeg 18*35

2 kg

 

nb keret összeszegelve

420 db

 

apilifevar (méhészet gyógyszer)

70 csomag

 

oxálsav (méhészet gyógyszer)

1 kg

 

méhpatika forte (méhészet gyógyszer)

2 liter

 

Monalin F-1 paradicsom Syngenta

4000 szem

Syngenta vetőmag

Thunder F1 erős paprika Syngenta

3000 szem

Syngenta vetőmag

Dimentio F1 tv paprika Syngenta

4000 szem

Syngenta vetőmag

Rolex retek F1  Syngenta

5000 szem

Syngenta vetőmag

Karalábé Kortis F1 Syngenta

2500 szem

Syngenta vetőmag

uborka vetőmag

1000 szem

 

dughagyma

30 kg

 

fertőtlenítőszer Virocid

40 liter

Virocid

metszőolló

10 db

 

ágvágó olló

5 db

karos

gereblye

10 db

14 fogú, 13 cm-es bükk nyél

seprű(cirok)

25 db

5 soros normál

seprű(lomb)

15 db

műanyag fej, 22 fog, bükk 120 cm nyél

lapát

10 db

100-as ezüst nyelezve 120 cm

damil   2,7 mm (240 m)

50 db

 

ásványvíz 1,5 literes

2950 db

 

 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az adásvételi szerződés tartalmazza.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy ajánlatában meg kell jelölnie a termék eladási árát (nettó és bruttó összeggel).                        

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg összevont nettó értéken, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát (ajanlatiadatlap.xlsx) is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2021. február 25. 11 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2021. február 25. 12 óra 30 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 4 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Megrendelt tételek kiszállítása:            2021. március 01-05 között

Fizetési határidő:                              a megrendelt termékek sikeres átadás-átvétele után a számla

kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete:

1. sz. melléklet: Adásvételi szerződés (tervezet)

 

Füzesgyarmat, 2021. február 22.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.