------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Műanyag nyílászárók beszerzése

2021. szeptember 06. 21:15
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Műanyag nyílászárók beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Műanyag nyílászárók beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:  Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre polgármester

Telefon: 06 66 491 058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Műanyag nyílászárók beszerzése és a hozzá kapcsolódó bontási és beépítési munkálatok elvégzése 2021.10.31-ig, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5525 Füzesgyarmat Kossuth utca 6. szám alatt megtalálható ingatlan vonatkozásában az alábbiak szerint:

Lenti adatok tájékoztató jellegűek, a szükséges felmérést ajánlatadónak szükséges elvégezni:

 

2 rétegű üvegezés, fehér szín

Megnevezés: (cm, sz x m)

   Db.

1.

194x200 sorolt ablak

5

2.

98x200 kétszárnyas, felül fix ablak

1

3.

40x85 nyíló ablak

4

4.

138x198 kétszárnyas ablak

1

5.

77x50 bukó nyíló ablak

1

6.

101x200 bukó nyíló és fix ablak

1

7.

90x184 bukó nyíló és fix ablak

1

8.

100x185 bukó nyíló és fix ablak

2

9.

90x165 bukó nyíló és fix ablak

1

10.

91x207 kifelé nyíló stadúr bejárati ajtó

1

11.

108x225 kifelé nyíló stadúr bejárati ajtó

1

12.

135x205 kétszárnyas bejárati ajtó

1

15.

Bontás

1

16.

Beépítés

1

17.

Műanyag párkány

39

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy ajánlatában meg kell jelölnie a termék eladási árát és a vállalkozói díjat is (nettó és bruttó összeggel).                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg nettó értéken, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

 2021.szeptember 16. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2021. szeptember 16. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 4 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban: 20-429-8541 telefonszámon lehet.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Feladatok elvégzésének határideje (bontás, előkészítés, beépítés):     2021. 10.31-ig

Fizetési határidő:      a tevékenység elvégzését követően, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok 

Füzesgyarmat, 2021. szeptember 06.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.