------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS: pályázati ügyintéző

2020. november 26. 08:50
 footer_3
 
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • pályázatok előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai tervek készítése,
 • Európai Uniós és központi költségvetésből származó pályázatok teljeskörű bonyolítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása (pályázatok, változás-bejelentések, kifizetési kérelem, időszakos és záró beszámolók benyújtása)
 • kapcsolattartás a projektben részt vevő külső vállalkozókkal, megbízottakkal
 • kapcsolattartás az irányító hatósági feladatokat valamint a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó intézményekkel
 • műszaki átadások szervezése, lebonyolítása
 • építési napló vezetésével kapcsolatos feladatok
 • EPTK felület kezelésével kapcsolatos feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal ez irányú belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • műszaki területen szerzett felsőfokú végzettség, gépész vagy építész szakon,
 • EU forrásból vagy központi költségvetési forrásból származó pályázatok kezelésében szerzett legalább 1-3 éves gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatkezelésben szerzett gyakorlat-legalább 3-5 év szakmai tapasztalt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
 • Iskolai végzettségeket igazoló oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Blága János jegyző nyújt, a 06-66/491-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2020., valamint a munkakör megnevezését: „pályázati ügyintéző”
 • Személyesen: dr. Blága János jegyző, 5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója, a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Füzesgyarmat Város Honlapján  www.fuzesgyarmat.hu – 2020. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: várhatóan 2020. november 27.

 

Füzesgyarmat, 2020. november 23.

 

 

Dr. Blága János
jegyző

 

 

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.