------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

2013.04.25. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2013.04.25. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai
Napirend előtti pont:

A polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről

1. Napirendi pont


Gara Hotel bérleti szerződés-tervezetének jóváhagyása, közös gazdasági társaság létrehozásáról döntés

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Gara Hotel hasznosítására, üzemeltetési feladatok elvégzésére alapított kft. létrehozása

Társasági szerződés

2. Napirendi pont


Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról


3. Napirendi pont

 

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25-én tartandó ülésére.

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról


4. Napirendi pont

 

A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:


Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (IV. 25. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Zárszámadási rendelet kiegészítő melléklete


5. Napirendi pont

 

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére.
2012. évi pénzmaradvány elfogadásáról és felhasználásának engedélyezéséről.


6. Napirendi pont

 

Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának meghatározása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:


Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról.


7. Napirendi pont

 

Óvodavezetői pályázat kiírása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:


Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére.
Pályázat kiírása a „Lurkófalva" Óvoda Füzesgyarmat
óvodavezetői állására


8. Napirendi pont

 

Tájékoztató a vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási helyzetéről

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére.
Tájékoztató a vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási helyzetéről

 

Táblázat


9. Napirendi pont

 

A 2013. évi munkahelyteremtő pályázatokról döntés (zárt ülésre javasolt)

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés
A 2013. évi munkahelyteremtő pályázatok benyújtásáról


10. Napirendi pont

 

ÁROP pályázattal kapcsolatos döntés

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére.
„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára"
ÁROP 1.A.5. - ÖSSZEFOGLALÓ


11. Napirendi pont

 

Bejelentések

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

112. Településrendezés terv módosítása I.

Településrendezés terv módosítása II.

Településrendezés terv módosítása III.


115. Előterjesztés Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről és megbízásáról


116. A Füzesgyarmati Sporttelep névadása


117. Zs.Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány támogatása


118. Előterjesztés a füzesgyarmati üres telektulajdonú, víziközmű hátralékkal rendelkező lakosokkal való tárgyalásról


119. Gyermekek születése utáni faültetés

 

1110. Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának
egyeztetési eljárásáról  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.