------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2014. évi előterjesztések

2014.04.24. Képviselő-testületi ülés - előterjesztések dokumentumai

2014.04.24. Képviselő-testületi ülés - előterjesztések dokumentumai
Testületi ülés helye: Városháza díszterme
MEGHÍVÓ

N A P I R E N D I  J A V A S L A T


1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyzŐ

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

2.    Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról_1
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról_2

A „Lurkófalva” Óvoda 2013, évi gazdálkodási évének értékelése

HEGYESI JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMűVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 2013. évi
SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV.24. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  végrehajtásáról. (tervezet)

Fgyüzesgyarmat Város Önkormányzat összesen 2O13évi bevételei és kiadásai (mérleg)


3.    A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető
2013. évi pénzmaradvány felhasználásának engedélyezéséről

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. ( VI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról. (t e r v e z e t)

 

4.    A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás összeállítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

Pályázat kiírása a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

5.    A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési kft. beszámolója
Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére,
a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi zárásához szükséges rendezőtételekről

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére,
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi zárásához kapcsolódó kérelméhez.


6.    Rendelettervezet elfogadása a települési hulladékgazdálkodásról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére.
Hulladékgazdálkodási rendelet elfogadása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (tervezet)

7.    A város közművelődési feladatairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére.
Közművelődési rendelet módosítása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 13/2002. (XII. 10.) Kt. számú rendelet módosításáról (tervezet)

8.    A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkaterve
Előadó: Bere Károly polgármester

Előterjesztés a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2014. április- i ülésére A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi Munkaterve

9.    Tájékoztató a vállalkozók munkahely teremtési támogatása állásáról, döntés az idei évi pályázatok elbírálásáról (zárt ülésre javasolt)
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző


10.    Munkahelyteremtő beruházással kapcsolatos döntések Füzesgyarmaton (zárt ülésre javasolt)
Előadó: Bere Károly polgármester


11.    Önkormányzati tulajdonban lévő közutak felújítása
Előadó: Bere Károly polgármester

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. április 24-én tartandó ülésére, „Önkormányzati tulajdonban lévő közutak felújítása” tárgyban

Jogi vélemény

12.     Bejelentések

12.1    A Kastélypark Fürdő Kft. és Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum
megállapodásának jóváhagyása

12.2    A Kastélypark Fürdő Kft értékcsökkenéssel kapcsolatos kérelme
12.3    A Kastélypark Fürdő Kft ügyvezetőjének bérezése (zárt ülésre javasolt)
12.4    Bölcsődei gondozási díjak bevezetéséről

1. számú melléklet 2. számú melléklet
12.5    A vízterhelési díj tárgyévi mértékének megállapításáról egyetértési jog gyakorlása

1. számú melléklet 2. számú melléklet

12.6    Védőoltások bekerülési költségéről
12.7    Amondó c. helyi lap felelős szerkesztő személyének megválasztása
12.8    A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata módosításának véleményezése
12.9    Ibrányi Sándor beadványa a Batthyány utcai járdaépítés ügyében
12.10    Egyszeri letelepedési hozzájárulás igénylése (zárt ülésre javasolt)

12.11    ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása napirendhez.


Füzesgyarmat, 2014. április 17.

Bere Károly
polgármester

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.