------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2014. évi előterjesztések

Meghívó 2014. november 27-én tartandó Tesületi ülésére

Meghívó 2014. november 27-én tartandó Tesületi ülésére
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.
Helye: Városháza díszterme
NAPIRENDI JAVASLAT

1. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

3. Tájékoztató Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. A településrendezési terv módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

5. A fiatal házasok és élettársak első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

6. Együttműködési Megállapodás megkötése a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Előadó: Bere Károly polgármester

7. Közbeszerzési pályázat kiírása szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásra
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

8. A Bölcsőde szakmai vezetői állására pályázat kiírása
Előadó: Bere Károly polgármester

9. Bejelentések

9.1 Támogatási összeg átcsoportosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

9.2 Hulladékudvar kialakítása
Előadó: Bere Károly polgármester

9.3 Ingatlan adásvételek
Előadó: Bere Károly polgármester

9.4 DAREH Önkormányzati Társulás közgyűlésébe tagdelegálása (szóbeli)
Előadó: Bere Károly polgármester

9.5 BM Pedagógiai Szolgálat SZMSZ-ének véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

9.6 Városi Könyvtár épületének bővítése, mosdók kialakítása
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

9.7 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

9.8 Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)

9.9 Helyiségbérlettel kapcsolatos kérelem elbírálása (zárt ülés)

Füzesgyarmat, 2014. november 21.

Bere Károly
polgármester


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.