------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2015. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2015. április 29-én tartandó testületi űlésre

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-én (szerdán) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.
Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester

2. Tájékoztató a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről
Előadó: Túri János tűzoltó őrnagy

3. Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatója

Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd

4. Bölcsődei gondozási díj meghatározása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

1. sz. melléklet

5. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. beszámolója a 2014. évi munkáról
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

6. A Kastélypark Kft. beszámolója a 2014. évi munkáról
Előadó: Kovács Márton ügyvezető

7. Kastélypark Fürdő Kft. ügyvédi és vendéglátó vállalkozói megkeresése
Előadó: Bere Károly polgármester

1. sz. melléklet

8. Bejelentések

8.1 Füzesgyarmat, Petőfi u. 15. szám alatti ingatlan közterületté nyilvánítása Előadó: Bere Károly polgármester

8.2 Füzesgyarmat, 0723/169. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanra értékesítési kérelem
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

8.3 A 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester

8.4 Pedagógiai Szakszolgálatok vezetői pályázatainak véleményezése

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

8.5 Pedagógiai Szakszolgálat alapdokumentumának módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

8.6 Füzesgyarmat, Béke utca területrendezése
Előadó: Bere Károly polgármester

8.7 Kastélypark Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága megválasztása (zárt ülés)
Előadó: Bere Károly polgármester

8.8 Szakmai díjak odaítélése (zárt ülés)
Előadó: dr. Makai Sándor jegyző

Füzesgyarmat, 2015. április 22. Bere Károly polgármester

  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.