fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. április 28-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. április 28-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Szalai Zoltán kapitányságvezető, r. ezredes

2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület elmúlt évi működéséről
Előadó: Gazsó Attila elnök

3. 2015. évi eredmény, költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Melléklet

4. Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzési jelentésről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

5. Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

6 A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. beszámolója a 2015. évi munkáról
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

7. Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. vagyonkezelési szerződésének üzemeltetési szerződéssé való átalakításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Melléklet

8. A helyi lakás célú támogatásokra vonatkozó rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

9. Beszámoló a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról
Előadó: Lévainé Homoki Éva igazgató

10. A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

Melléklet

11. A Füzesgyarmati Bölcsőde szakmai program módosításának jóváhagyása
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

12. Az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat önerejéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető

13. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

14. Szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő pályázatról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

15. Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

16. Szakmai díj elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Bere Károly polgármester

17. Bejelentések

 17.1 A volt szennyvíztisztító telep egy részének adás-vételéről
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. április 21.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.