------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. április 28-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. április 28-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Szalai Zoltán kapitányságvezető, r. ezredes

2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület elmúlt évi működéséről
Előadó: Gazsó Attila elnök

3. 2015. évi eredmény, költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Melléklet

4. Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzési jelentésről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

5. Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

6 A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. beszámolója a 2015. évi munkáról
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

7. Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. vagyonkezelési szerződésének üzemeltetési szerződéssé való átalakításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Melléklet

8. A helyi lakás célú támogatásokra vonatkozó rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

9. Beszámoló a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról
Előadó: Lévainé Homoki Éva igazgató

10. A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

Melléklet

11. A Füzesgyarmati Bölcsőde szakmai program módosításának jóváhagyása
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

12. Az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat önerejéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető

13. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

14. Szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő pályázatról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

15. Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

16. Szakmai díj elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Bere Károly polgármester

17. Bejelentések

 17.1 A volt szennyvíztisztító telep egy részének adás-vételéről
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. április 21.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.