------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. október 27-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. október 27-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1.  A Füzesgyarmati Bölcsőde 2016-2017.évi továbbképzési tervének jóváhagyása
  Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
  Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető

3. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről 
  Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosításáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester

5. Külterületi helyi közút fejlesztésével kapcsolatos pályázatról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető

6 A piacok infrastrukturális fejlesztése, és a közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos pályázatokról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető

7. A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi szolgáltató vezetői beosztására vonatkozó pályázat kiírásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

8. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázat meghirdetéséről 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

9. Köznevelési intézmény működtetési jogának átadásával kapcsolatos előzetes döntés meghozataláról (zárt ülés) 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet

10. Bejelentések

 10.1 A 2383/2 és 2387 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 10.2 Bányatavakra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. október 20.
Bere Károly
polgármester

 


 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.