------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. szeptember 21-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. szeptember 21-én (szerdán) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. Tájékoztató a Füzesgyarmati Sport Klub munkájáról
  Előadó: Szekeres Sándor elnök

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítása 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

5. Szavazatszámláló Bizottsági tagság felülvizsgálatáról 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző (Helyi Választási Iroda Vezetője)

6 Az 512/30 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról és a létrejövő 512/35 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester

7. Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester

8. A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2016/17-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban való részvételről döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester

10. Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítvány kuratóriumi tagságának megválasztásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

11. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

12. A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról, valamint támogatás iránti kérelem benyújtásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

13. Bejelentések

 13.1 Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztése 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 13.2 Ivóvízkút adományozásáról döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

 13.3 Képviselői kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. zeptember 14.
Bere Károly
polgármester

 


 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.