------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. december 15-én tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA és testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. december 15-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, ezt követően kerül sor a munkaterv szerinti TESTÜLETI ÜLÉSRE, mindkét ülésre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. valamint a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottságai Ügyrendjének jóváhagyásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

 Melléklet
 Melléklet

3. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntésekről
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

4. A Kastélypark Kft. 2017. évi tagi kölcsön kérelméről döntés
  Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft ügyvezető

5. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolója
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

6. Beszámoló a helyi adózásról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

7. Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

  Melléklet

8. Erő- és munkagép beszerzésével kapcsolatos pályázati lehetőségről
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető

9. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

10. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

11. Bejelentések

 11.1 2017. évi I. félévi Munkaterv összeállítása
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 11.2 Osztatlan közös tulajdonban levő gyermektábor vásárlásával kapcsolatos szándékról
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

 11.3 Füzesgyarmat OTP Bank Nyrt. bérleti szerződés hosszabbítása
  Előadó: Bere Károly polgármester

 11.4 Rekreációs célú földterület kijelölése
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

 11.5 A Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program elnevezésű beruházás vagyon átadás-átvételével kapcsolatos döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. december 8.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.