fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. július 6-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. július 6-án (szerdán) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1.  Tájékoztató a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről
  Előadó: Túri János tű. őrgy., Tűzoltóparancsnok

2.  Tájékoztató a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2015. évi munkájáról
  Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálata
  Előadó: Bere Károly polgármester

Melléklet

4. Előterjesztés a Gyógycentrum újraindításával kapcsolatban
  Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

5. Füzesgyarmat Város Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata
  Előadó: Bere Károly polgármester

6 A Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester

7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
  Előadó: Bere Károly polgármester

8. Új urnafal építéséről döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester

Melléklet

9. Füzesgyógy Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Muhari Márton ügyvezető

10. Bejelentések

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. június 30.
Bere Károly
polgármester
 
 
 
 

 


 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.