------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. január 28-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. január 28-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

N A P I R E N   D I J A V A S L A T

1. A kötelező betelepülési kvóta elutasításáró
Előadó: Bere Károly polgármester
Napirendhez meghívott: Dr. Kovács József országgyűlési képviselő

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet

4. A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. pénzügyi tervének elfogadása
Előadó: Kovács Márton kft. Ügyvezető

Melléklet

5. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. pénzügyi tervéről tájékoztatás, annak elfogadása
Előadó: Turbucz Róbert kft. Ügyvezető

6. Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatáról szóló 41/2008. (II 14.) rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester

7. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

 Melléklet
 Melléklet

8. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

9. Az Év Vállalkozása Díj adományozásáról döntés (zárt, szóbeli)
Előadó: Bere Károly polgármester

10. Bejelentések

 10.1 A volt Mozi épület bérbeadása vagy értékesítése iránti kérelem
  Előadó: Bere Károly polgármester  

 10.2 Kossuth u. 60. sz. alatti ingatlan értékesítése iránti kérelem
 Előadó: Bere Károly polgármester

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2016. január 21.
Bere Károly
polgármester
 

 
 
 
 
 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.